อัลบั้ม : เอกเขนก
ดูแลการผลิต : ประภาส ชลศรานนท์
ร่วมดูแลการผลิต : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ผสมเสียง : โยธิน ชีรานนท์
จักรี เปรมานนท์
ช่างเสียง : ต่อพงศ์ สายศิลปี
คอรัสรับเชิญ : กัลยารัตน์ วาระณวัฒน์
บันทึกเสียง : ห้องบันทึกเสียงบัตเตอร์ฟลาย
บริษัทเทป : บริษัทคีตาแผ่นเสียง เทป จำกัด
ออกแบบปก : พิเศษ ไทยานันท์
เติมพันธุ์ มัทวพันธุ์
เต๋า อิลลัสเตรชั่นเฮ้าส์
ด้วยท่วงทำนองสบายๆ อัลบั้ม ‘เอกเขนก’ ได้สอดแทรกความคิดแยบคายไว้ในบทเพลง ตอกย้ำความสำเร็จให้เฉลียง เมื่อต้นปี ๒๕๓๐
เร่ขายฝัน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

นายไข่เจียว
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์ต้นตอจาก สรวิศ ณ นคร
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ค่ำคืนฉันยืน
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

น้ำ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

นิทานหิ่งห้อย
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ไม่เข้าใจ
คำร้อง : วัชระ ปานเอี่ยม
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เพลงที่เหลือ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

แค่มี
คำร้อง : ศุ บุญเลี้ยง
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

โลกยังสวย
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ผึ่งพุง
ทำนอง : ภูษิต ไล้ทอง
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

พระจันทร์
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เอกเขนก
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์