อัลบั้ม : เฉลียงหลังบ้าน
ดูแลการผลิต : ประภาส ชลศรานนท์
ภูษิต ไล้ทอง
ผสมเสียง : โยธิน ชีรานนท์
แมง ณ ลำพู
บันทึกเสียง : ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม
(ธันวาคม 2530)
บริษัทเทป : บริษัทคีตาแผ่นเสียง เทป จำกัด
ออกแบบปก : เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์
ปลายปี ๒๕๓๐ ‘เฉลียงหลังบ้าน’ อัลบั้มที่มักเรียกกันเล่นๆว่า ‘เฉลียงรวมเพลงไม่ฮิต’ ก็ออกเผยแพร่สู่ผู้ฟัง
คุณยายกายสิทธิ์
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ดัดแปลงจากเพลงของ DAVE CRUSIN
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เก็บใจ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

กล้วยไข่ภาค 3
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

เธอกับฉันกับคนอื่นๆ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : กิตติ ศรีเปารยะ

หวาน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

หาฝัน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

รู้สึกสบายดี (ฉบับเพิ่งตื่น)
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

อยากมีหมอน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

ใยแมงมุม
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : กิตติ ศรีเปารยะ

นายแพทย์สนุกสนาน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เทวดาตกสวรรค์ (นำเรื่อง / สวรรค์ / วิกฤต / โลกมนุษย์ / อำลา)
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ต่างกัน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์