อัลบั้ม : ตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้า
ดูแลการผลิต : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
อำนวยการผลิต : ประภาส ชลศรานนท์
ประสานงานการผลิต : เนตรดาว ปาวรีย์
ร่วมดูแลการผลิต : วีระพงศ์ ศุภรประเสริฐ
ผสมเสียง : แมง ณ ลำพู
ช่างเสียง : มนตรี
นุกูล
แอ๊ด (ศรีสยามสตูดิโอ)
ศิลปินรับเชิญไวโอลิน : นพ โสตถิพันธุ์
หีบเพลงปาก : สนธยา วงษ์ทอง
ปี ๒๕๓๔ เฉลียงส่งท้ายด้วยงานเพลงชุด ‘ตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้า’ ที่ถ่ายทอดความคิดในเชิงอนุรักษ์ ด้วยมุมมองที่แปลก แต่จริงจัง
ตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้า
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
พนัส วิวัฒน์พนชาติ
ทำนอง : พนัส วิวัฒน์พนชาติ
เรียบเรียง : กลุ่มศิลา

กว่าจะถึงพรุ่งนี้
คำร้อง : พนัส วิวัฒน์พนชาติ
ทำนอง : พนัส วิวัฒน์พนชาติ
เรียบเรียง : กลุ่มศิลา

เขาบอก
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เรียบเรียง : วีระพงศ์ ศุภรประเสริฐ

ฝันให้ไกลไปให้ถึง
คำร้อง : พนัส วิวัฒน์พนชาติ
ทำนอง : พนัส วิวัฒน์พนชาติ
เรียบเรียง : กลุ่มศิลา

พ่อกล่อมลูก 1
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ดัดแปลงจากเสียงกรุ๊งกริ๊งในตุ๊กตาเด็กเล่น
เรียบเรียง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
โดม ทิวทอง

ฝากเอาไว้
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์
เรียบเรียง : เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์

พ่อกล่อมลูก 2
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : จากเพลงกล่อมเด็ก โยกเยกเอย
เรียบเรียง : โดม ทิวทอง

พัดลม
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : รณชัย ชูสุวรรณประทีป
เรียบเรียง : กลุ่มศิลา

แม่
คำร้อง : ศุภกิจ เทพวรวุฒิ
ทำนอง : ศุภกิจ เทพวรวุฒิ
เรียบเรียง : กลุ่มศิลา

โลกาโคม่า
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : โดม ทิวทอง
วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

พ่อกล่อมลูก 3
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ดัดแปลงจากเสียงกรุ๊งกริ๊งในตุ๊กตาเด็กเล่น
เรียบเรียง : โดม ทิวทอง