อัลบั้ม : อื่นๆ อีกมากมาย
ดูแลการผลิต : ประภาส ชลศรานนท์
ผสมเสียง : มิสเตอร์เมา
ช่างเสียง : จักรี เปรมานนท์
บันทึกเสียง : ซาวด์ โปรดักชั่น
บริษัทเทป : ครีเอเทีย อาร์ติสท์
ปี ๒๕๒๙ กับ ‘อื่นๆอีกมากมาย’ อัลบั้มสร้างชื่อ ที่ทำให้เฉลียง กลายเป็นกลุ่มตัวโน้ตอารมณ์ดีของผู้ฟังมากมาย
อื่นๆ อีกมากมาย
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

รู้สึกสบายดี
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เข้าใจ
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ถ้าโลกนี้มีเราเพียงสองคน
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

กล้วยไข่
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

เที่ยวละไม
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ถูกโฉลกเธอ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ต้นชบากับคนตาบอด
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

ดอกมะลิ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์

คนดนตรี
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์