อัลบั้ม : แบ-กบาล
ดูแลการผลิต : ประภาส ชลศรานนท์
ผสมเสียง : แกรี่ เอ็ดเวิร์ด
ช่างเสียง : นายสุริยา
นายนุ
บันทึกเสียง : ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม
บริษัทเทป : บริษัทคีตาแผ่นเสียง เทป จำกัด
ปี ๒๕๓๒ กับการ ‘แบ-กบาล’ ความคิดที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลง เพื่อปลุกระดมใจไทย ในยุคสมองไหล
แบ-กบาล
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

ง่ายๆ
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์

ยังมี
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

กุ๊กไก่
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
เรียบเรียง : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์

รักออมชอม
คำร้อง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
ทำนอง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์

ใจเย็นน้องชาย
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : ภูษิต ไล้ทอง

โลกกลมๆ
คำร้อง : อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
ทำนอง : อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์

ไม่คิดถาม
คำร้อง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
ทำนอง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์

อยู่ที่ใคร
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์

เรื่องตลก?
คำร้อง : ประภาส ชลศรานนท์
ทำนอง : ดัดแปลงจากเพลงของ CHET ACKIN
เรียบเรียง : เดชา อินทาภิรัตน์