มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มิถุนายน
มิ.ย. 2529
เฉลียงออกอัลบั้ม อื่นๆ อีกมากมาย
 
 
 
 
 
 
 
23 มิ.ย. 2503
วันเกิดพี่ดี้
 
 
 
28 มิ.ย. 2530
คอนเสิร์ตโลกดนตรีในชุด เอกเขนก