มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
พฤษภาคม
5 พ.ค. 2530
คอนเสิร์ตเอกเขนกกับเฉลียง
 
18 พ.ค. 2504
วันเกิดพี่จิก
 
 
 
28 พ.ค. 2532
คอนเสิร์ตปิดท้ายทอย