มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กุมภาพันธ์
7 ก.พ. 2531
คอนเสิร์ตหัวบันไดไม่แห้ง
 
 
14 ก.พ. 2532
คอนเสิร์ตครั้งแรกของอัลบั้มแบ-กบาล