มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กรกฎาคม
25 ก.ค. 2530
คอนเสิร์ตเฉลียงเอกเขนกที่เชียงใหม่