คำสั่ง พิเศษภายใน เวบบบอร์ดนี้

การใส่ลิงค์ในเวบบอร์ด ทำได้โดย พิมพ์

[url]http://www.chaliang.com[/url] *ไม่ต้องเคาะวรรคระหว่าง [url]..[/url]

การแสดงผลจะได้ http://www.chaliang.com

การใส่ภาพในเวบบอร์ดโดยลิงค์ไปที่ url ของภาพ

[img]board/logo.gif[/img]

การแสดงผลจะได้

การจัดหน้า ตัวเอียง ตัวหน้า และการกำหนดแทก font

[i]ตัวเอียง[/i] ตัวเอียง
[b]ตัวหน้า[/b] ตัวหนา
[font tag]font[/font] * ตรง tag สามารถใส่ คำสั่งต่างๆได้คือ color="สี" , size="ขนาด", face="ชื่อฟอนต์"
[center]ข้อความ[/center]