กระดานความรู้สึก


คนรักเฉลียงมารายงานตัวแล้วจ้า
เป็นคนรักเฉลียง...ยังงัยก้อต้องมาที่นี่ถูก...อิอิ...มารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ...ว่ามาแล้ว...แล้วก้อจะแวะมาบ่อยๆๆ..
โดยคุณ : ตัวเล็ก - ICQ: 68278661 [11:20:29  7 ธ.ค. 2543]

ความคิดเห็นที่ 1
ก. = ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป
โดยคุณ :OHK - [5:09:43  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
ก. = ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป

"ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:13:18  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
ก. = ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป

    "ยินดีต้อนรั[ครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:18:26  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
ก. = ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป

      "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:20:03  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 5


ก.

= ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป

         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:23:50  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 6


ก.
= ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว
จะจบสิ้นลง....

ข. = ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้
ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น ก็จะจบสิ้นลงไปด้วย

ค. = เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่า
ที่ท่าน คาดคิดนัก....

ง. = และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผล
ให้เหล่าพฤษาแห่งเราชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกาลเวลาตลอดไป

         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:25:45  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 7


ก.
= ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหา
ดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....ข.
= ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้ก็ จะจบสิ้นลงไปด้วยค.
= เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....ง.
= และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป


         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:31:22  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 8


ก.
= ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความsize="3">กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....ข.
= ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้ก็ จะจบสิ้นลงไปด้วยค.
= เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....ง.
= และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป


         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:35:12  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 9


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้ก็ จะจบสิ้นลงไปด้วยค.

เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป


         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [5:57:35  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 10


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วยค.

เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป


         "ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [6:04:35  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 11

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ก.[/td]
[/tr]
[/table]


ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ข.[/td]
[/tr]
[/table]


ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ค.[/td]
[/tr]
[/table]


เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ก.[/td]
[/tr]
[/table]


และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"

โดยคุณ :OHK - [7:52:52  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 12


ก.


ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ข.[/td]
[/tr]
[/table]


ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ค.[/td]
[/tr]
[/table]


เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....

[table border cellpadding=12 bgcolor="#3366FF"]
[tr]
[td]ก.[/td]
[/tr]
[/table]


และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"
โดยคุณ :OHK - [7:58:57  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 13


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....


ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย


ค.
]
เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....


ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"


โดยคุณ :OHK - [8:08:24  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 14


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....


ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย


ค.

เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....


ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"

โดยคุณ :oyjo - [8:14:05  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 15


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....


ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย


ค.

เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....


ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"

โดยคุณ :oyjo - [8:20:01  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 16


ก.

ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....
[

ข.

ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย


ค.

เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....


ง.

และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"

โดยคุณ :OHK - [8:24:44  21 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 17
ก.
ก่อน การเดินทางอันยาวไกลที่แสนเหนื่อยล้า เพื่อตามหาดินแดนแห่งมิตรภาพด้วยความ
กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จะจบสิ้นลง....
[ข.
ท่านได้บอกกับตัวเองแล้วหรือ.... ว่าสิ่งที่ท่านได้ไขว่คว้าเพื่อจะให้ได้มานั้น จะจบสิ้นลงไปด้วย
ค.
เพราะความจริงแล้ว ดินแดนแห่งนี้สวยงามเกินกว่าที่ท่าน คาดคิดนัก....
ง.
และสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจวางมันลงมา ณ ที่นี้ก็จะส่งผลให้เหล่าพฤษาแห่งเรา
ชูช่อ งดงามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกาลเวลาตลอดไป"ยินดีต้อนรับครับ"

โดยคุณ :oyjo - [8:30:10  21 ต.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....