กระดานความรู้สึก


80 ข้อ เกี่ยวกับล้นเกล้าในหลวงของเรา
 
> เมื่อทรงพระเยาว์
>
> 1. ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น.
> 2. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ มีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
> 3. พระนาม”ภูมิพล”ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเ กล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
> 4. พระยศเมื่อแรกประสูติ คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช
> 5. ทรงมีชื่อเล่น ว่า เล็ก หรือ พระองค์เล็ก
> 6. ทรงเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอี เพราะช่วงพระชนมายุ 5 พรรษา ทรงเคยเข้าเรียนที่
> โรงเรียนแห่งนี้ 1 ปี มีพระนามในใบลงทะเบียนว่า “H.H Bhummibol Mahidol”หมายเลขประจำตัว
> 449
> 7. ทรงเรียกสมเด็จพระราชชนนีหรือสมเด็จย่า อย่างธรรมดาว่า”แม่”
> 8. สมัยทรงพระเยาว์ ทรงได้ค่าขนม อาทิตย์ละครั้ง
> 9. แม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์ แต่ยังทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย เมื่อได้เงินมาก็นำไปซื้อเมล็ดผัก
> มาปลูกเพิ่ม
> 10. สมัยพระเยาว์ทรงเลี้ยงสัตว์หลายชนิดทั้งสุนัข กระต่าย ไก่ นกขุนทอง ลิง แม้แต่งูก็เคยเลี้ยง ครั้ง
> หนึ่งงูตายไปก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โต
> 11. สุนัขตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยพระเยาว์เป็นสุนัขไทย ทรงตั้งชื่อให้ว่า”บ๊อบบี้”
> 12. ทรงฉลองพระเนตร (แว่นสายตา) ตั้งแต่พระชันษายังไม่เต็ม 10 ขวบ เพราะครูประจำชั้นสังเกต
> เห็นว่าเวลาจะทรงจดอะไรจากกระดานดำจะต้องลุกขึ้นบ่อย ๆ
> 13. สมัยพระเยาว์ทรงซนบ้าง หากสมเด็จย่าจะลงโทษ จะเจรจากันก่อนว่า โทษนี้ควรตีกี่ที ในหลวงจะ
> ทรงต่อรอง 3 ที มากเกินไป 2ทีพอแล้ว
> 14. ระหว่างประทับอยู่ สวิตเซอร์แลนด์ โดยระหว่างพี่น้องจะทรงใช้ภาษาฝรั่งเศส แต่จะใช้ภาษาไทย
> กับสมเด็จย่าเสมอ
> 15. ทรงได้รับการอบรมให้รู้จัก”การให้”โดยสมเด็จย่าจะทรง ตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า”กระป๋องคน
> จน”หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก”เก็บภาษี”หยอดใส่กระปุกนี้ 10% ทุกสิ้นเดือน
> สมเด็จย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋อ งนี้ไปทำอะไร เช่น มอบให้โรงเรียนตาบอด
> มอบให้เด็กกำพร้า หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน
> 16. ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆเขามีจักรยานกัน
> สมเด็จย่าก็ตอบว่า”ลูกอยากได้จักรยาน ลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ ได้มาก
> ค่อยเอาไปซื้อจักรยาน”
> 17. กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวง คือ Coconet Midget ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์
> เมื่อพระชนม์เพียง 8 พรรษา
> 18. ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรงปั่นจักรยานไปโรงเรียนแทนรถพระที่นั่ง
>
> พระอัจฉริยภาพ
>
>
> 19. พระอัจฉริยภาพของในหลวง มีพื้นฐานมาจาก”การเล่น”สมัยพระเยาว์ เพราะหากอยากได้ของเล่น
> อะไร ต้องทรงเก็บสตางค์ซื้อเอง หรือ ประดิษฐ์เอง ทรงเคยหุ้นค่าขนมกับ พระเชษฐาซื้อชิ้นส่วนวิทยุที
> ละชิ้นๆ แล้วเอามาประกอบเองเป็นวิทยุ แล้วแบ่งกันฟัง
> 20. สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่และภูมิประเทศของไทย โดยโปรดเกล้าฯให้
> โรงเรียนเพาะช่างทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อ เลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อให้ทรงเล่นเป็น
> จิ๊กซอว์
> 21. ทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น เปียโน กีตาร์ แซกโซโฟน แต่รู้หรือไม่ เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่
> ทรงหัดเล่นคือ บเพลง (แอกคอร์เดียน)
> 22. ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนม์ 14-15 พรรษา ทรงซื้อแซกโซโฟนมือสองราคา 300
> ฟรังก์มาหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้
> 23. ครูสอนดนตรีให้ในหลวง ชื่อ เวย์เบรชท์ เป็นชาว อัลซาส
> 24. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อพระชนม์พรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ”แสง
> เทียน” จนถึงปัจจุบันพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 48 เพลง
> 25. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ทุกแห่ง บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีช่วย อย่างครั้งหนึ่งทรง
> เกิดแรงบันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายตีเส้น 5 เส้นแล้วเขียนโน้ตทำนองเพลงขึ้นเดี๋ยวนั้น กลาย
> เป็นเพลง”เราสู้”
> 26. รู้ไหม...? ทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการถ่ายภาพเหมือนใคร : เหมือนสมเด็จย่า และ รัชกาลที่5
> 27. - - - -
> 28. นอกจากทรงโปรดการถ่ายภาพแล้ว ยังสนพระทัยการถ่ายภาพยนตร์ด้วย ทรงเคยนำภาพยนตร์ส่วน
> พระองค์ออกฉายแล้วนำเงินรายได้มาสร้างอาคารสภากาชาดไ ทย ที่ รพ.จุฬาฯ โรงพยาบาลภูมิพล รวม
> ทั้งใช้ในโครงการโรคโปลิโอและโรคเรื้อนด้วย
> 29. ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง”นายอินทร์”และ”ติโต” ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ แล้วให้เสมียนพิมพ์แต่
> พระมหาชนก ทรงพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
> 30. ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่ทรงโปรดเป็นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และเรือใบ ทรงเคย
> ได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น”กีฬา
> ซีเกมส์”) ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2510
> 31. ครั้งหนึ่ง ทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่งตรั สกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯว่า เสด็จฯกลับ
> เข้าฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาการแข่งเรือใบถือว่าฟาวส์ ทั้งๆที่ไม่มีใครเห็น แสดงให้
> เห็นว่าทรงยึดกติกามากแค่ไหน
> 32. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิทธ ิบัตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติม
> อากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่มลอย หรือ “กังหันชัยพัฒนา” เมื่อปี 2536
> 33. ทรงเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัสดุก ารเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น แก๊ส
> โซฮอล์, ดีโซฮอลล์ และ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20ปีแล้ว
> 34. องค์การสหประชาชาติ ได้ถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ แด่ในหลวงเมื่อ วัน
> ที่ 26 พฤษภาคม 2549 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาช ีวิตความเป็นอยู่ของ
> ประชาชนชาวไทย โดยมี นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาถวายรางวัลด้วยตนเอง
>
> เรื่องส่วนพระองค์
>
> 35. พระนามเต็มของในหลวง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามา
> ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
> 36. รักแรกพบ ของในหลวงและหม่อมสิริกิติ์เกิดขึ้นที่สวิสเซอร์แลนด ์ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้น สมเด็จพระ
> บรมราชินีนาถฯทรงให้สัมภาษณ์ว่า”น่าจะเป็น เกลียดแรกพบ มากกว่า รักแรกพบ เนื่องเพราะรับสั่งว่า
> จะเสด็จถึงเวลาบ่าย 4 โมง แต่จริงๆแล้วเสด็จมาถึงหนึ่งทุ่ม ช้ากว่าเวลานัดหมายตั้งสามชั่วโมง
> 37. ทรงหมั้นกับ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 และจัดพระราชพิธีราชาภิเษก
> สมรส ที่วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 โดยทรงจดทะเบียนสมรสเหมือนคนทั่วไป ข้อความใน
> สมุดทะเบียนก็เหมือนคนทั่วไปทุกอย่าง ปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
> 38. หลังอภิเษกสมรส ทรง”ฮันนีมูน”ที่หัวหิน
> 39. ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมืองวันที่ 22 ตุลาคม
> 2499 และประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน
> 40. ระหว่างทรงผนวช พระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยง คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


ค่อยๆอ่านล่ะกัน....เราคนไทยควรรู้เรื่องของพ่อเรา...


> 41. ของใช้ส่วนพระองค์นั้นไม่จำเป็นต้องแพง ต้องแบรนด์เนม ดังนั้นการถวายของให้ในหลวงจึงไม่จำ
> เป็นจะต้องเป็นของแพง อะไรที่มาจากน้ำใจจะทรงใช้ทั้งนั้น
> 42. เครื่องประดับ : ในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยก
> เว้น นาฬิกา
> 43. พระเกศาที่ทรงตัดแล้ว : ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลเพื่อมอบแก่ทหาร อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้สร้าง
> วัตถุมงคล เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ
> 44. หลอดยาสีพระทน ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏ
> รอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนช่วยรีด และ กดเป็นรอยบุ๋ม
> 45. วันที่ในหลวงเสียใจที่สุด คือวันที่สมเด็จย่าเสด็จสวรรณคต มีหนังสือเล่าไว้ว่า วันนั้นในหลวงไปเฝ้า
> แม่ถึงตีสี่ตีห้า พอแม่หลับจึงเสด็จฯกลับ ถึงวัง ทางโรงพยาบาลก็โทรศัพท์มาแจ้งว่า สมเด็จย่าสิ้นพระชนม์
> แล้ว ในหลวงรีบกลับไปที่โรงพยาบาล เห็นแม่นอนหลับตาอยู่บนเตียง ในหลวงคุกเข่าเข้าไปกราบที่อกแม่
> ซบหน้านิ่งอยู่นาน ค่อยๆเงยพระพักตร์ขึ้นมาน้ำพระเนตรไหลนอง
>
> งานของในหลวง
>
> 46. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3,000 โครงการ
> 47. ทุกครั้งที่เสด็จฯไปยังสถานต่างๆจะทรงมีสิ่งของประจำ พระองค์อยู่ 3 สิ่งคือ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง
> (ตัดต่อเอง ปะกาวเอง) กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ
> 48. ในหลวงทรงงานด้วยพระองค์เองทุกอย่างแม้กระทั่งการโรเ นียว กระดาษที่จะนำมาให้ข้อราชการที่
> เข้าเฝ้าฯถวายงาน
> 49. เก็บร่ม : ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จฯเยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใ หญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมา
> ถึง ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเปียกฝนกันทุกคน เมื่อทรงเห็น
> ดังนั้น จึงมีรับสั่งให้องครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรทั้งกลางสายฝน
> 50. ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯร่วม กับข้อมูลจากต่าง
> ประเทศที่หามาเอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประช าชน
> 51. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มต้นขึ้นจากเงินส่วนพระองค์จำนวน 32,866.73 บาท ซึ่ง
> ได้จากการขายหนังสือดนตรีที่พระเจนดุริยางค์ จากการขายนมวัว ก็ค่อยๆ เติบโตเป็นโครงการพัฒนามา
> จนเป็นอย่างที่เราเห้นกันทุกวันนี้
> 52. เวลามีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยี่ยมชมโครงการฯ สวนจิตรลดา ในหลวงจะเสด็จฯ ลงมา
> อธิบายด้วยพระองค์เอง เนื่องจากทรงรู้ทุกรายละเอียด
> 53. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่ ในหลวงตอบว่า
> “ความจริงมันน่าท้อถอยอยู่หรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูง
> เหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ
> 54. ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทั่งวันที่พระองค์ทรงกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระ ดูกสันหลังในอีก 5
> ชั่วโมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เด ินสายออนไลน์ไว้
> เพราะกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เผื่อน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน
>
> ของทรงโปรด
>
> 55. อาหารทรงโปรด : โปรดผัดผักทุกชนิด เช่น ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา
> 56. ผักที่ไม่โปรด : ผักชี ต้นหอม และตังช่าย
> 57. ทรงเสวย ข้าวกล้อง เป็นพระกระยาหารหลัก
> 58. ไม่เสวยปลานิล เพราะทรงเป็นผู้เลี้ยงปลานิลคนแรกในประเทศไทย โดยใช้สระว่ายน้ำในพระ
> ตำหนักสวนจิตรลดาเป็นบ่อเลี้ยง แล้วแจกจ่ายพันธุ์ไปให้กรมประมง
> 59. เครื่องดื่มทรงโปรด : โปรดโอวัลตินเป็นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้ง
> 60. ทีวีช่องโปรด ทรงโปรดข่าวช่องฝรั่งเศสของยูบีซี เพื่อทรงรับฟังข่าวสารจากทั่วโลก
> 61. ทรงฟัง จส.100 และเคยโทรศัพท์ไปรายงานสถานการณ์ต่างๆใน กทม.ไปที่ จส.100 ด้วย โดย
> ใช้พระนามแฝง
> 62. หนังสือที่ในหลวงอ่าน : ตอนเช้าตื่นบรรทม ในหลวงจะเปิดดูหนังสือพิมพ์รายวันทั้งไทยและเทศ ทุก
> ฉบับ และก่อนเข้านอนจะทรงอ่านนิตยสารไทม์ส นิวสวีก เอเชียวีก ฯลฯ ที่มีข่าวทั่วทุกมุมโลก
> 63. ร้านตัดเสื้อของในหลวง คือ ร้านยูดลย เจ้าของชื่อ ยูไลย ลาภประเสริฐ ถวายงานตัดเสื้อ
> ในหลวงมาตั้งแต่ปี 2501 เมื่อนายยูไลยเสียชีวิต ก็มี ลูกชาย นายสมภพ ลาภประเสริฐ มาถวายงานต่อ
> จนถึงตอนนี้ก็เกือบ 50 ปีแล้ว
> 64. ห้องทรงงานของในหลวง อยู่ใกล้ห้องบรรทม บนชั้น 8 ของตำหนักจิตรลดาฯเป็นห้องเล็กๆ ขนาด
> 3x4 เมตร ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
> พยากรณ์ แผนที่ ฯลฯ
> 65. สุนัขทรงเลี้ยง นอกจากคุณทองแดง สุวรรณชาด สุนัขประจำรัชกาล ที่ปัจจุบันอยู่ที่พระราชวังไกล
> กังวล แล้ว ยังมีสุนัขทรงเลี้ยงอีก 33 ตัว
>
> รู้หรือไม่?
>
> 66. ในหลวง เกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ว่า “นายหลวง” ภายหลัง
> จึงเปลี่ยนเป็น ในหลวง
> 67. ทรงวชาญถึง 6 ภาษา คือ ไทย ละติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และ สเปน
> 68. อาชีพของในหลวง เมื่อผู้แทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสำคัญใดๆ ทรงโปรดให้กรอกในช่อง อาชีพ
> ของพระองค์ว่า “ทำราชการ”
> 69. ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวา เป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซานน์
> สวิสเซอร์แลนด์ รถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ทำให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ตอนนั้นมี
> อายุเพียง 20 พรรษา และทรงใช้พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว ในการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข
> ประชาชนชาวไทยมาตลอดกว่า 60 ปี
> 70. ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันลงข่าวลือเกี่ยวกับใน หลวงว่า แซกโซโฟนที่ทรงอยู่เป็นประจำนั้นเป็น
> แซกโซโฟนที่ทำด้วยทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์ ซึ่งได้มีพระราชดำรัสว่า”อันนี้ไม่จริงเลย สมมติว่าจริงก็จะหนัก
> มาก ยกไม่ไหวหรอก”
> 71. ปีหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่ง ใช้เดือนละแท่ง จนกระทั่งกุด
> 72. หัวใจทรงเต้นไม่ปกติด ในหลวงเคยประชวรหนักจนหัวใจเต้นไม่ปกติ เนื่องจากติดเชื้อ
> ไมโครพลาสม่า ขณะขึ้นเยี่ยมราษฎรที่อำเภอสะเมิงติดต่อกันหลายปี
> 73. รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที ่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์
> จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์
> 74. ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ
> 60 ปี จัดขึ้นที่อิมแพ็ค มีประชาชนเข้าชมรวม 6ล้านคน
> 75. ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2493 จน 29 ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่า
> เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน 470,000
> ครั้ง น้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3 ขีด รวมน้ำหนักทั้งหมด 141 ตัน
> 76. ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง
> 77. สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง
> 78. นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง ให้นั่ง
> รวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด
> 79 - - - -
> 80. พระราชประวัติในหลวง ฉบับการ์ตูน

จาก FW mail ครับ ใครอ่านแล้วก็ไม่เป็นไร
แต่ ข้อ 69 นี่ ขนลุกครับ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...  
โดยคุณ : แฟนเมืองชล - [16:39:05  5 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณที่มาแบ่งปันจะ FW ให้เพื่อน ๆ ณ บัด นาว
โดยคุณ :balcony - [22:26:59  5 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 2
แล้วข้อ 27 กับข้อ 79 หายไปไหนหรอครับ....

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญครับ.....
โดยคุณ :ตะไคร่น้ำบนบก - [22:32:12  5 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 3
........................................

กลั้นน้ำตามาได้จนเห็นรูปล่างสุด

......................................
โดยคุณ :ติดดิน - [14:42:09  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณค่ะ  อ่านแล้วร้องไห้เลย ขออนุญาตส่งต่อให้เพื่อนๆอ่าน  อยากให้ปัญาบ้านเมืองคลี่คลายไปในทางที่ดีเร็วๆ พระองค์ท่านจะได้หายเหนื่อย   อยากให้ทุกคนในชาติสามัคคีกันอย่างที่ท่านต้องการ...   ช่วยๆกันเถอะนะพวกเรา
โดยคุณ :ทั้งรักทั้งคิดถึง - [17:31:41  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 5
.ต้องการประชาสัมพันธ์ว่าเพื่อนที่อยากได้อัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง

80 พรรษา เล่มหนาทั้ง 2 เล่ม จากสำนักพระราชวัง สามารถโหลดได้ที่...

www. palaces.thai.net นะครับ..
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [23:48:55  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 6
 ทรงดนตรี..
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [23:51:01  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 7
ทรงดนตรี 2
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [23:52:47  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 8
ทรงดนตรี 3
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [23:57:58  6 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 9
ทรงดนตรี 4
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:03:08  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 10
ทรงดนตรี 5
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:05:34  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 11
ทรงดนตรี 6
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:06:57  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 12
ทรงดนตรี 7
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:08:26  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 13
ทรงดนตรี 8
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:13:39  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 14
ทรงดนตรี 9
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:15:44  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 15
คนเมืองชลน่ารักอย่างนี้แหละเนอะ  
โดยคุณ :วาสนาดี - [11:39:41  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 16
ได้รับเมล์ของเราหรือยังลืมถาม    เพราะเรามักจะมีปัญหาว่าส่งเมล์ให้ใครไม่ค่อยได้    
โดยคุณ :วาสนาดี - [11:45:49  7 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 17
ยังไม่ได้รับเลย..เพิ่งกลับจากจัดงานฯที่บางแสน...

ไว้ว่างๆเมล์ไปครับ..
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [0:24:44  8 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 18
...บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ประทับใจชาวไทย   ..รัก..

                                ...รัก...
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักทะเล อันกว้าง ใหญ่ไพศาล
รักท้องฟ้า โอฬาร สีสดใส
รักท้องทุ่ง ท้องนา ดั่งดวงใจ
รักป่าเขา ลำเนาไพร แสนสุนทร
รักพฤกษา รุกขชาติ ที่ดาษป่า
รักปักษา ร้องกู่ บนสิงขร
รักอุทัย สว่าง กลางอัมพร
รักทั้ง รัตติกร ในนภดล
รักดารา ส่องแสง สุกสว่าง
รักน้ำค้าง อย่างมณี มีโภคผล
รักทั้งหมด ทั้งสิ้น ที่ได้ยล
รักนวลนาง รักจน หมดสิ้นใจ
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [10:43:22  8 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 19
ขอบคุณกับเรื่องดีๆค่ะ

..ทรงเป็นอัจฉริยะในทุกเรื่องจริงๆ
โดยคุณ :คนตาบอดกับต้นชบา - [18:52:32  8 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 20

..ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [17:24:33  9 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 21
 ทรงดนตรี..
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [17:41:50  9 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 22
...
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [17:46:39  9 ธ.ค. 2550]

ความคิดเห็นที่ 23
รักในหลวงมากๆๆ ค่ะ พระองค์ทรงเป็นเเบบอย่างที่ดีสำหรับคนไทยค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดยคุณ :รพีพร - [18:14:54  5 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 24
รักในหลวงมากๆๆ ค่ะ พระองค์ทรงเป็นเเบบอย่างที่ดีสำหรับคนไทยค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดยคุณ :รพีพร - [18:15:12  5 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 25
หลายทศวรรษมาแล้วที่พระเจ้าอยู่หัวฯของเราทรงเหนื่อยยากเพื่อปวงชน ปกครองด้วยความทรงธรรม นำชาติให้เจริญ ขอให้พระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทย และในใจปวงชนทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นศท.พรชัย    ช่างคิด
ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โดยคุณ :พรชัย ช่างคิด - [15:17:08  17 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 26
comment3,
โดยคุณ :name - ICQ: 290822885[13:37:27  3 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 27
comment3,
โดยคุณ :name - ICQ: 290822885[13:37:53  3 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 28
comment3, http://6e1hf.myip.hu/H838p.html   New means of communication,  %PP, http://h9gz9.myip.hu/J449z.html   Aul meaning irish wan,  597164, http://f09ja.myip.hu/W198a.html   What is the meaning of digitally watermarked,  mhed, http://bkzsd.myip.hu/X846c.html   What does it mean to be invested in equities,  2870, http://l6h08.myip.hu/H803r.html   What does schadenfreude mean in english,  jyfkdi, http://6e1hf.myip.hu/N998v.html   What does organice mean,  192318, http://h9gz9.myip.hu/Z194c.html   What does serial number mean on yamaha outboard motors,  gdk, http://f09ja.myip.hu/F902w.html   What states name means land of the indians,  zlc, http://bkzsd.myip.hu/E796k.html   Strategic information meaning,  bufwm, http://l6h08.myip.hu/S697a.html   Meaning of a hammer sickle,  073865, http://6e1hf.myip.hu/X558k.html   What do u mean by dating,  upt, http://h9gz9.myip.hu/J353w.html   Chiaroscuro colors meaning,  614965, http://f09ja.myip.hu/G063h.html   What zack means,  0787, http://bkzsd.myip.hu/K423b.html   Dkny meaning,  zlcyh, http://l6h08.myip.hu/K733o.html   Meaning of suffixes and prefixes,  pbiw, http://6e1hf.myip.hu/X484h.html   What does norwood mean,  270, http://h9gz9.myip.hu/V663y.html   Kian meaning,  :]], http://f09ja.myip.hu/A256n.html   What is the meaning of a covenant,  uwhw, http://bkzsd.myip.hu/C933h.html   Baby names with biblical meaning,  8-)), http://l6h08.myip.hu/Y712a.html   Paar leute means what in english,  %-[[, http://6e1hf.myip.hu/P924j.html   What does sarmilism mean,  229, http://h9gz9.myip.hu/R213p.html   Mean people movie,  67553, http://f09ja.myip.hu/V524f.html   Radiohead song meanings,  yfib, http://bkzsd.myip.hu/H376r.html   Piagets cognition means,  onyet, http://l6h08.myip.hu/B672w.html   Numerology letter meanings personality,  :-PPP,
โดยคุณ : Free mean but funny ecards - ICQ: 617042032[15:08:25  3 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 29
comment3, http://lfwam.myip.hu/xu0125.html   Essay on judge charles bradley of lemars iowa,  hymgmv, http://5b75z.myip.hu/gw3260.html   Reynolds ford of edmond,  %))), http://d5o04.myip.hu/je0257.html   Gas mileage ford explorer,  lgw, http://1d06o.myip.hu/mi9269.html   Stoner wade ford,  hbtuit, http://pox2u.myip.hu/ft5056.html   Andersen ford,  >:-OOO, http://lfwam.myip.hu/uf7001.html   Lake charles tex,  502011, http://5b75z.myip.hu/re1032.html   Charles rennie,  05139, http://d5o04.myip.hu/vz4333.html   Ford lariat model,  350, http://1d06o.myip.hu/zh2108.html   Ford engine programmer,  8-PP, http://pox2u.myip.hu/pl5463.html   John charles husser,  8P, http://lfwam.myip.hu/tm7469.html   Ford 500 consumer reports,  303940, http://5b75z.myip.hu/yf7711.html   F250 ford 1984,  :-)), http://d5o04.myip.hu/mo6488.html   Charles peart,  rrdo, http://1d06o.myip.hu/wr9415.html   Power tow mirrors ford,  sskuf, http://pox2u.myip.hu/ux3531.html   Charles kilgore,  798182, http://lfwam.myip.hu/ac3931.html   Charles m redman,  snch, http://5b75z.myip.hu/nh8984.html   Charles darwin eugenics,  12173, http://d5o04.myip.hu/qh1590.html   Ford escort zx2 parts,  >:-))), http://1d06o.myip.hu/bq9852.html   Cloniger ford,  %D, http://pox2u.myip.hu/xj2946.html   Ford incentives and rebates,  mtyz, http://lfwam.myip.hu/uu6204.html   Charles pinckney national historic site american revolution,  lnhb, http://5b75z.myip.hu/wy7528.html   Charles branden,  :-OOO, http://d5o04.myip.hu/ez0269.html   Ford mustang svo,  9258, http://1d06o.myip.hu/df4057.html   Octopus pendant charles albert,  pik, http://pox2u.myip.hu/ak8814.html   Ford ranger front driveshafts,  :]],
โดยคุณ : St charles county court - ICQ: 366531419[17:07:41  3 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 30
comment3, http://lera0.wml.su/xs280d.html baby name meanings and origins,  kfpmiw, http://lera0.wml.su/xs281d.html say it aint so meaning,  :-(((, http://lera0.wml.su/xs282d.html dna means,  wpwp, http://lera0.wml.su/xs283d.html linkin park numb meaning,  wxy, http://lera0.wml.su/xs284d.html seeing the wolf white meaning,  mmx, http://lera0.wml.su/xs285d.html what is the meaning of vaulted,  bkxjr, http://lera0.wml.su/xs286d.html greenwich mean time conve,  =-DDD, http://lera0.wml.su/xs287d.html chest pains means,  ogsp, http://lera0.wml.su/xs288d.html meaning of the name kason,  otvb, http://lera0.wml.su/xs289d.html meaning of welp,  :-(, http://lera0.wml.su/xs290d.html what does the orange ribbon for cancer mean,  725, http://lera0.wml.su/xs291d.html what does the word sovereignty mean,  spvvz, http://lera0.wml.su/xs292d.html dallas foundation repair mean green,  %-DDD, http://lera0.wml.su/xs293d.html pushit song meaning,  2913, http://lera0.wml.su/xs294d.html admonished meaning,  mlsex, http://lera0.wml.su/xs295d.html the meaning of devil,  xfxkfl, http://lera0.wml.su/xs296d.html fuel oil means of delivery,  0800, http://lera0.wml.su/xs297d.html multiline meaning,  qnjcz, http://lera0.wml.su/xs298d.html what doe minority mean,  gimuug, http://lera0.wml.su/xs299d.html meaning of amici curiae,  :(((,
โดยคุณ :what doe it mean when a guy su - ICQ: 572303797[6:04:34  4 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 31
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/goohtelrforme1973 jocbetenkeo1977
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/refuncgreenma1977 refuncgreenma1977
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/concvidelovs1979 concvidelovs1979
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/buitibbmenpa1975 buitibbmenpa1975
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/barrianingvi1978 barrianingvi1978
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/ratjanico1978 ratjanico1978
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/niturrewea1975 niturrewea1975
http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/tamacasym1987 tamacasym1987
โดยคุณ :niturrewea - ICQ: 348054120[14:18:15  7 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 32
door.txt;20
โดยคุณ :ksdjabvlkhnb - ICQ: 583704671[1:58:17  19 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 33
comment2,
โดยคุณ :graphsorpcohuanij - ICQ: 340570635[3:00:06  19 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 34
comment4,
โดยคุณ :lumbpathinkheot - ICQ: 453406019[3:00:10  19 ส.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 35
En esto algo es yo pienso que es la idea excelente.    
http://www.sextf.com/    
   
berkeley
โดยคุณ :joel - ICQ: 216153535[8:07:07  2 ก.ย. 2554]

ความคิดเห็นที่ 36
http://www.cheapchristianlouboutindiscount.com/ RtUKJOlgxcc http://www.discountchristianlouboutinoutletonline.com/ xehmSApskKb http://www.cheaptoryburchoutletstore.com/ DPAJXARFiLk http://www.christianlouboutinspecial.com/ AHyPvCISAgx http://www.brandshandbagssale.com/
โดยคุณ :hdgsgvf - ICQ: 70386279[23:22:24  12 พ.ค. 2555]

ความคิดเห็นที่ 37
http://www.cheapchristianlouboutindiscount.com/ zNkYseABywq http://www.discountchristianlouboutinoutletonline.com/ WmodQiogRNX http://www.cheaptoryburchoutletstore.com/ NzzAZpiWJcK http://www.christianlouboutinspecial.com/ QrdMBPlAMzB http://www.brandshandbagssale.com/
โดยคุณ :uqoprsl - ICQ: 21748155[15:25:24  14 พ.ค. 2555]

ความคิดเห็นที่ 38
http://www.cheapchristianlouboutindiscount.com/ tDowbBonPyL http://www.discountchristianlouboutinoutletonline.com/ QNZqiCtwVHo http://www.cheaptoryburchoutletstore.com/ XglSSoKvjJQ http://www.christianlouboutinspecial.com/ zVnIKYmzPxt http://www.brandshandbagssale.com/
โดยคุณ :lgoqqup - ICQ: 08191752[5:05:52  17 พ.ค. 2555]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....