กระดานความรู้สึก


16-20 กพนี้ เชิญร่วมอบรม "เทวะบำบัด ๒" กับอาศรมวงศ์สนิท

เชิญร่วมอบรม "เทวะบำบัด ๒"
วิทยากร หมอน้อย สุพร เกิดสว่าง และ ประชา หุตานุวัตร
วันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

รักษาโรคภัยด้วยพลังต่างมิติ ใช้ไสยศาสตร์ด้วยพุทธวิธี

มนุษย์ในทุกวัฒนธรรมมีธรรมเนียมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการทรงเจ้าเข้าผีมานาน ทั้งการติดต่อกับพลังต่างมิตินี้ ยังใช้สำหรับการปรึกษาปัญหาชีวิตทั่วไป ทั้งของส่วนบุคคลและชุมชนด้วย ทั้งที่สำคัญและไม่สำคัญ
คณะวิทยากรเห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีการทรงเจ้าเข้าผีในสังคมไทยเป็นวัฒนธรรม ที่ร่ำรวยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ถ้าเราเข้าหาเรื่องนี้โดยใช้ท่าทีแบบปัญญาหรือพุทธวิธี เราจะสามารถนำมรดกทางภูมิปัญญาอันเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ และสังคมไทยมาใช้อย่างทรงคุณค่าได้ อาจจะมีคุณกว้างขวางออกไป

ติดต่อสอบถามที่ นฤมล ๐๓๗ - ๓๓๓ ๑๘๓ หรือ ๐๑ - ๕๗๘ ๓๓๓๘
อีเมล์ ashram@semsikkha.org
และ http://www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [12:35:48  9 ก.พ. 2548]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....