กระดานความรู้สึก


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เผชิญความตายอย่างสงบ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เผชิญความตายอย่างสงบ"
“ เราจะตายอย่างไร ” เป็นคำถามที่เราทุกคนควรถามตัวเองอย่างจริงจัง แต่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ “ เราจะทำให้ทุกช่วงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอยู่หรือการตาย เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระ และเข้าถึงความสงบสุขได้อย่างไร ”
วันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๔๗
ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
วิทยากร พระไพศาล วิสาโล นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว คุณอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช ดร.วิชิต เปานิล คุณปรีดา เรืองวิชาธร
http://www.semsikkha.org <<~ ดูรายละเอียด
เสมสิกขาลัย  ๐๒ – ๓๑๔ ๗๓๘๕ – ๖ อีเมล์ sem@semsikkha.org เว็บไซต์ http://www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [16:37:26  1 มิ.ย. 2547]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....