กระดานความรู้สึก


ทำไมงานเลี้ยงต‰องเลิกลา
พอดีรอบที่ผมไปดูเป“นรอบซ‰อมใหญˆ เพราะจองบัตรไมˆทัน
เสียดายมากพอได‰อˆานนสพ.แล‰วรู‰สึกเสียดายที่ไมˆได‰ดูรอบสุดท‰าย นˆาจะมีคอนเสิรŒตอยˆางนี้อีกนะครับ
โดยคุณ : ordinary man - [20:20:44  9 ธ.ค. 2543]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....