กระดานความรู้สึก


นรกร้อนแค่ไหน
> >>นรกนั้นร้อนแค่ไหนเป็นคําถามที่หลายคนคงอยากรู้
> >>หลายๆคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์
> >>ว่าไฟนรกนั้นแผดเผาได้ทุกอย่าง คนที่ตกนรกจะถูกทรมาณจากความร้อนของไฟนรก
> >>นี้ แล้วนรกล่ะร้อนแค่ไหนกัน...มีใครเคยพิสูจน์บ้างไหม??
> >>
> >>ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่านหนึ่ง ได้ออกข้อสอบวิชา
> >>เทอร์โมไดนามิกส์แก่นักศึกษาชั้นปีที่สามข้อหนึ่ง
> >>เป็นลักษณะของข้อสอบการบ้าน
> >>โจทย์กําหนดว่า
> >>จงหาว่านรกนั้นร้อนแค่ไหนโดยใช้ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์อธิบาย
> >>นักศึกษามีเวลาหนึ่งคืนในการคิดหาคําตอบ
> >>นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนอธิบายข้อสอบ
> >>โดยใช้ทฤษฎีของบอยส์แต่ไม่มีใครสามารถทําข้อสอบข้อนี้ได้คะแนนเต็มยกเว้น
> >>นักศึกษาคนนึง ลองมาดูคําตอบของนักศึกษาคนนี้ว่าเขาตอบว่าอย่างไร
> >>
> >>วิธีทําและคําอธิบาย :
> >>
> >>ก่อนอื่นเราต้องกําหนดขอบเขตหรือที่เรียกว่า boundary condition
> >>ก่อนว่าจะ
> >>ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับนรกที่เราจะคํานวนหาอุณหภูมิความร้อนอย่าง
> >>ไร นรกต้อง
> >>เป็นสถานที่ที่มีตัวตน มีขนาดหรือมวลที่รู้แน่นอน
> >>นรกนั้นต้องเป็นระบบเปิดเพราะมีการ
> >>ถ่ายเทเข้าหรือออกของมวล มวลที่กําหนดนั้นก็คือวิญญาณนั่นเอง
> >>มีข้อพิสูจน์บางประการ
> >>ว่าเมื่อคนตายแล้วนําหนักตัวจะลดลงนิดนึง
> >>ซึ่งก็คือมวลหรือนําหนักของวิญญาณที่ออก
> >>จากร่างนั่นเอง มวลเข้ากําหนดให้เป็นวิญญาณที่ตายแล้วตกนรก ส่วนมวลออกก็
> >>คือวิญญาณที่ใช้กรรมในนรกเสร็จแล้ว พลังงานสามารถผ่านเข้าออกจากนรกได้
> >>เพราะว่า
> >>วิญญาณนั้นมีพลังงานอยู่
> >>ตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างคืออัตราการไหลเข้าออกของ
> >>วิญญาณในนรกนั้นว่ามีมากน้อยเพียงไร
> >>การที่คนเราตายไปแล้วจะตกนรกหรือไม่นั้น
> >>เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนา
> >>ศาสนาบางศาสนามีข้อบัญญัติว่าหากใครไม่ได้
> >>นับถือศาสนาตน คนๆนั้นต้องตกนรก
> >>และคนที่ตกนรกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาดังกล่าว
> >>ก็มีข้อกําหนดทางศาสนาของเค้าอีกว่า
> >>ศาสนาที่บัญญัติให้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาตนต้องตกนรกนั้น
> >>เปรียบเสมือนซาตาน และคนที่นับถือซาตานจะต้องตกนรก
> >>สรุปแล้วถ้าในโลกมีศาสนาที่ขัดแย้ง
> >>กัน ทุกคนบนโลกก็ตกนรกหมด
> >>ดังนั้นเราจึงสรุปจากสมมุตติฐานนี้ได้ว่า วิญญาณทุก
> >>ดวงไปลงนรกหมด และวิญญาณทุกดวงที่ตกนรกไปจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะการ
> >>ที่เป็นพวกนอกศาสนากับเป็นซาตานนั้นถือบาปหนัก
> >>
> >>จากนั้นเราใช่กฎของบอยส์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรขอ
> >>งระบบที่ขยาย
> >>หรือหดตัวกับ มวลและพลังงานที่เข้าหรือออกจากระบบ ดังนั้นจึงสามารถแบ่ง
> >>สมมุติใหม่ออกได้เป็นสามข้อคือ
> >>หนึ่งหากนรกนั้นมีมวลและพลังงานที่มากับวิญญาณเพิ่ม
> >>เข้าไปโดยที่ระบบหรือนรกขยายตัวออกได้เร็วไม่ทัน
> >>นรกนั้นจะมีความหนาแน่นและมี
> >>ความร้อนมหาศาลจนถึงจุดหนึ่งนรกจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
> >>สองหากการขยายตัวของนรกนั้นเท่ากับอัตรการเพิ่มขึ้นของมวลและพลัง
> >>งาน นรกจะมี
> >>อุณหภูมิที่กันกับอุณหภูมิตอนที่นรกถือกํเนิดขึ้นมา และคงสภาพนั้นตลอดกาล
> >>และสาม หากนรกขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราการเข้ามาของมวลและพลังงาน
> >>จะทําให้อุณหภูมิ
> >>ของนรกลดลงเรื่อยๆ จนทุกอย่างอยู่ที่อุณหภูมิศุนย์องศาสมบูรณ์ -273.15
> >>องศาเซลเซียส
> >>หรือที่เรียกว่า Hell Freeze Over
> >>
> >>เมื่อมาถึงตรงนี้ นักศึกษาคนนั้นเขียนอธิบายต่อว่า
> >>ผมเคยแอบปิ้งสาวสวยหุ่นเซ็กซี่คนนึง
> >>และเอ่ยปากชวนเธอไปเดท แต่เธอกลับปฎิเสธและบอกว่า " คิดจะนอนกับฉันล่ะก็
> >>รอให้นรกเย็นก่อนเถอะ " แม้จะโดนปฎิเสธแต่ผมก็ไม่เลิกรา
> >>เฝ้าเอาใจและทําดีต่อเธอ
> >>อย่างสมําเสมอ จนในที่สุดวันหนึ่งเธอก็ใจอ่อนให้ผมได้นอนกับเธอ
> >>ดังนั้นคําที่เธอกล่าว
> >>ไว้จึงทําให้ผมเลือกสมมุติฐานข้อที่สาม
> >>ที่ว่าปริมาตรของนรกขยายใหญ่ได้เร็วกว่า
> >>การเข้ามาของวิญญาณและพลังงาน และในที่สุดแล้วที่ ณ
> >>จุดหนึ่งของเวลานรกจะมีอุณหภูมิ
> >>เท่ากับศูนย์องศาสมบูรณ์
> >>
> >>ดังนั้นคําตอบก็คือ ณ เวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่านรกร้อนเท่าไหร่
> >>แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆมี
> >>อุณหภูมิลดลง จนถึง -273.15 องศาเซลเซียส และคงอุณหภูมินั้นไปตลอดกาล
> >>
> >>ท่านศาสตราจารย์ให้นักศึกษาคนนั้นได้คะแนนเต็ม...

forward mail
โดยคุณ : engineer man - [15:08:01  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
กว่าจะอ่านจบอุณหภูมิห้องก็ลดลงเป็น -273.15 เหกมือนกันค่ะ
โดยคุณ :วันยี่เป็ง ร้อนกว่านรก - [15:20:53  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
รู้ไหมว่า ถ้านักศึกษาคนนั้นตอบแบบนี้ ในวิชารัฐศาสตร์ ก็จะได้คะแนนเต็มเหมือนกัน
เพราะสามารถหาเหตุผลอะไรก็ได้ มารองรับความเชื่อของตน และทำให้คนตรวจคล้อยตามได้

แค่นี้ ก็พอแล้วสำหรับการจบรัฐศาสตร์
โดยคุณ :picmee - [15:44:16  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
แล้ว engineer man อยู่ประจำไม่รู้หรือคะว่าร้อนแค่ไหน
เอิ๊ก เอิ๊ก
โดยคุณ :ปลายฟ้า - [15:56:23  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
ว่าด้วยเรื่องข้อสอบต่อดีกว่า

ในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์
ครูลองให้เด็กชายแดงทำโจทย์ดู
โดยบอกให้เด็กชายแดงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว
โจทย์มีว่า
พ่อค้า คนหนึ่งมีเงิน 5000 ไปซื้อพัดลมมาเครื่องหนึ่ง เหลือเงิน 2500 บาท ถามว่า พัดลมเครื่องนั้นราคาเท่าไร
ก) 3000 บาท
ข) 2500 บาท
ค) 2000 บาท
ง) 1000 บาท

เด็กชายแดงตอบข้อ ง)
ครูถามว่าทำไม?
เด็กชายแดงตอบว่า เพราะ ง) ถูกที่สุด ข้ออื่นแพงกว่าทั้งนั้น

@^o^@

โดยคุณ :นายละเมอ เพ้อพก - [16:13:51  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 5
ไป servey ก่อนไปอยู่จริงสิ
โดยคุณ :นางฟ้าปากกว้าง - ICQ: 107513574 [16:17:13  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 6
อ้าว... นึกว่าคุณ engineer man รู้จักที่นั่นดีซะอีก .... ฮ่าาาา .... อยู่ดีไม่ว่าดีนะเรา
โดยคุณ :little angel - [16:21:06  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 7
นรกร้อนแค่ไหน วัดโดยทฤษฎีอะไร ได้ ไหมเราไม่รู้ เพราะม่ายด้ายเรียนวิศวะ แต่ถ้าเรียนแล้วจะรู้จริงเหรอ
เราว่าวัดได้ที่ใจเรามั๊ง.......
โดยคุณ :บัลเล่ย์ - [16:38:36  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 8
สวรรค์ในอก นรกในใจ..อิอิ
ถ้าใจมันร้อนแค่ไหน นรกก็ร้อนแค่นั้นล่ะน้อง เอิ้กๆๆ
โดยคุณ :ชบาชูช่อ - [17:50:02  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 9
โธ่....ไอ้เราก็นึกว่าที่จุฬา ฯ เค้าสอบกันอย่างนี้
ซะอีก...ถ้าถามเรื่องนรก ป่านนี้เธอคงจบไปแล้วเนอะ...อิอิ...ไม่ต้องมานั่งกลุ้มอย่างนี้..
^^
โดยคุณ :Oat - [20:03:39  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 10
ล้ำลึก ล้ำลึก
โดยคุณ :("_") - [20:03:50  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 11
เชาเชา อย่างผมไม่มีความสามารถรู้ได้หรอกครับ และก็ไม่ค่อยอยากรู้ด้วยเพราะว่า ผมจะไปสวรรค์คับ หุ หุ
โดยคุณ :เชาเชา - [21:33:55  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 12
พี่ Engineer man ท่าทางข้อสอบวิชานี้สนุกนะครับ วิชาอะไรครับจะไปลงเรียนมั้ง ว่าไหมครับ ถ้าจะส่งไปให้อาจารย์
โดยคุณ :ป.ล. - [22:56:09  23 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 13
นรกร้อนแค่ไหน
มันอยู่ที่ใจ.....จ้า
โดยคุณ :minky - [0:39:05  24 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 14
เฮ้อ..งานนี้เด็กนิเทศงงค่ะ
โดยคุณ :jajabink - [10:15:20  24 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 15
มาพยักหน้าหงึก ๆ ^_^
โดยคุณ :ปุ๊กปั๊กปุ้ยป้าย - [13:36:01  24 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 16
บอกความจริงมาเหอะ engineer man...
นายคือนักศึกษาที่ได้คะแนนเต็มคนนั้นใช่ม๊า?
โดยคุณ :ตะแบกบาน - [19:18:20  24 มี.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....