กระดานความรู้สึก


Men are.....
How true!
1. Men are like..... Coffee.
The best ones are rich, warm, full-bodied, and can keep you up all night
long.

2. Men are like..... Commercials.
> > > > > >You can't believe a word they say.

3. Men are like..... Computers.
Hard to figure out and never have enough memory.

4. Men are like..... Coolers.
Load them with beer and you can take

5. Men are like..... Copiers.
You need them for reproduction, but that's about it.

6. Men are like...... Bananas.
The older they get, the less firm they are.

7. Men are like...... Bank Accounts.
Without a lot of money, they don't generate interest

8. Men are like..... Bike helmets.
Handy in an emergency, but otherwise they just LOOK SILLY.

9. Men are like..... Snowstorms.
You never know when he's coming, how many inches you'll get or how
long he will last.

10. Men are like..... Used Cars.
Both are easy-to-get, cheap, and unreliable.

11. Men are like..... Vacations.
They never seem to be long enough.
12. Men are like..... Government bonds.
They take so long to mature.

13. Men are like..... High heels.
They're easy to walk on once you get the hang of it.
14. Men are like..... Horoscopes.
They always tell you what to do and are usually wrong.

15. Men are like..... Weather.
Nothing can be done to change either one of them.

16. Men are like..... Blenders.
You need one, but you're not quite sure why.
17. Men are like..... Cement.
After getting laid, they take a long time to get hard.

18. Men are like..... Chocolate Bars.
Sweet, smooth, and they usually head right for your hips.

19. Men are like..... Curling irons.
They're always hot, and they're always in your hair.

20. Men are like..... Lawn Mowers.
If you're not pushing one around, then you're riding it.

21. Men are like..... Lava lamps.
Fun to look at, but not all that bright.

22. Men are like..... Mascara.
They usually run at the first sign of emotion.

23. Men are like..... Mini skirts.
If you're not careful, they'll creep up your legs.

24. Men are like..... Instant Noodles.
They're always in hot water, they lack taste, and they need extra seasoning.
25. Men are like..... Parking spots.
The good ones are already taken and the ones that are left are handicapped
or extremely small.

26. Men are like..... Plungers.
They spend most of their lives in a hardware store or bathroom.

27. Men are like..... Placemats.
They only show up when there's food on the table.

28. Men are like .................... Public toilets.
There a only a few good toilets, the rest are usually full of
> >shit.
โดยคุณ : เขาว่าผมคล้ายโน้ต อุดม - [22:52:02  21 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
เชื่อได้แน่ป่ะเนียะ
โดยคุณ :โอ๊ตจ้า - [13:27:01  23 มี.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....