กระดานความรู้สึก


วิเคราะห์คำทำนาย และเรื่องราวจริงจากเพื่อนใน NYC ครับ
Maybe, you will be interested in these stories. They are from my friends.
> The first one maybe gives an answer about Nostradamus' prediction. Another
> one is the true stories from a person who work at a building 2-3 blocks away
> from WTC.
>
>
> Hi,
> I think those sentences are not from the original ones but
> it is a little bit interpreted(changed) by someone.
> In the original one, it says
>
> In the year of 1999 seventh month,
> From the sky will come a Great King of Terror.
> The Great King of Angolmois will revive.
> Before and after Mars will reign.
>
> The very original one is written in French,
> and the part of "seventh month" is written as "sept mois" that
> corresponds to "seventh month" each.
> I think he wanted to mean "September" by this.
> The number "2" is added from original meaning.
> If we add "2" on "1999", it becomes "2001".
> So the interpretation of the first two sentences are right
> in the sentences you gave us, I guess.
>
> I think Nostradamus was a so shy guy and afraid to tell this
> openly.
>
> But I read in a book that he didn't say the Great King of
> Terror is air plain or nuclear weapon or commet.
> He said it is 'just nothing that we can't see' and he himself didn't
> figure out what it was.
> What I think is it's something coming down from something which started
> shining very brightly from last year.
> Since it's strong cosmic ray, it makes harm to human brain and
> that is causing strange behavior to people in this world.
> (Or it might make harm to people's body itself...)
>
> Anyway, he didn't say we will die out.
> He said the saving will also come at the very late time...
> You shouldn't give up. We have to hold on.
>
> The 3rd sentence of the original one also says
> The Great King of Angolmois will revive.
> I read in something that "Angolmois" means "Mongolia", changing
> the order of the word.
> I think a Mongoloid man with great power and gentleness will
> arise sometime, so let's wait until his coming...
>
> Your friend,


> Dear everyone,
>
> How are you? Are you safe today? I just came back from office, which is 2
> blocks always from World Trade Center. And till this moment, I am still
> trying to calm down.
>
> It was such a horrible experience. I saw the first building collapse right
> in front of my eyes, so clear and so close on 18th floor of my office. Then
>
> the smoke darkened the whole area that we couldn't see anything but waited
> to see if we were lucky enough that the falling building wouldn't knock
> towards us. Especially the second tower collapsed. We heard the screaming,
>
> the crashes, and the great shake of the earth again but we couldn't see
> anything outside of the window any more. There was actually no big building
>
> between us and the WTC. When my co-workers start crying, the air was filled
>
> with anxiety. We stayed in that smoky office for 3 hours before we were
> finally noticed to evacuate.
>
> When we got out of the office, the street and air were all covered by cement
>
> ashes and flyers out of the crashed building. We could barely open eyes to
> walk. With a mask and wet tower, we turned around WTC and headed to mid
> town Manhattan. Those burned pieced of paper on the street were once with
> someone in WTC. But the paper is flying, how about the people in that two
> buildings. After 3 hours' walk, we found subway running. Then, another 2
> hours train transfer to home.
>
> Sigh.. last night, I still took subway at WTC and even bought myself some
> shampoo from one of the store in the lobby. Now, the two tower disappeared.
>
> This would be something too scary to forget.
>
> God bless those who are still in danger. Take care and appreciate the life we have now.
> Best regards,
โดยคุณ : Mr.Mint - [9:29:16  13 ก.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
God bless America!!!!!!!
โดยคุณ :G-g - [15:40:29  13 ก.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
ใครก็ได้ช่วยแปลให้อ่านบ้างซิคะ จะขอบพระคุณอย่างสูง แบบว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอ่ะ แต่อยากรู้ว่างั้นเถอะ
โดยคุณ :แป๊ะยิ้ม - [20:16:36  13 ก.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
ใครก็ได้ช่วยแปลให้อ่านบ้างซิคะ จะขอบพระคุณอย่างสูง แบบว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอ่ะ แต่อยากรู้ว่างั้นเถอะ
โดยคุณ :แป๊ะยิ้ม - [20:17:10  13 ก.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
interesting site man <a href=" http://groups.google.us/group/tickets-poz ">puerto rico tickets</a>  8-P <a href=" http://groups.google.us/group/tickets-wed ">carrie underwood tickets</a>  bvxfs
โดยคุณ :james - ICQ: 877278065[11:34:28  31 พ.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 5
Hi! elCAbie
โดยคุณ :sQVqqTsJ - ICQ: 072205478[20:13:58  24 พ.ย. 2552]

ความคิดเห็นที่ 6
Very nice site! cheap cialis http://oieypxa.com/oryrxvr/4.html
โดยคุณ :Pharme618 - ICQ: 83597759[17:50:21  26 พ.ย. 2552]

ความคิดเห็นที่ 7
Very nice site!
โดยคุณ :Pharmg466 - ICQ: 83597759[17:50:24  26 พ.ย. 2552]

ความคิดเห็นที่ 8
Hi! KGtYAuAE http://qcmaxx.com/
โดยคุณ :viagra - ICQ: 980325887[7:30:25  29 พ.ย. 2552]

ความคิดเห็นที่ 9
Very nice site! cheap cialis http://opeaixy.com/qsqava/4.html
โดยคุณ :Pharmb874 - ICQ: 89361352[16:17:54  16 ธ.ค. 2552]

ความคิดเห็นที่ 10
Very nice site!
โดยคุณ :Pharmg193 - ICQ: 89361352[16:18:05  16 ธ.ค. 2552]

ความคิดเห็นที่ 11
Hi! GvyOHFe
โดยคุณ :BjmeJJ - ICQ: 700626138[17:56:11  8 ม.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 12
Very nice site! cheap cialis http://opxaiey.com/oyyraqy/4.html
โดยคุณ :Pharmd578 - ICQ: 53267519[1:13:25  23 ม.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 13
Very nice site!
โดยคุณ :Pharmd923 - ICQ: 53267519[1:13:29  23 ม.ค. 2553]

ความคิดเห็นที่ 14
 Hello! bbdecda interesting bbdecda site!
โดยคุณ :Pharmd909 - ICQ: 35927497[11:33:09  14 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 15
Very nice site! cheap cialis http://opeaixy.com/qsqasva/4.html
โดยคุณ :Pharmb925 - ICQ: 35927497[11:35:35  14 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 16
Very nice site!
โดยคุณ :Pharma940 - ICQ: 35927497[11:35:51  14 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 17
Very nice site!
โดยคุณ :Pharme554 - ICQ: 35927497[11:36:10  14 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 18
Very nice site! cheap cialis http://ypxaieo.com/rrqasso/4.html
โดยคุณ :Pharmk998 - ICQ: 18338476[16:13:26  20 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 19
Very nice site!
โดยคุณ :Pharmg616 - ICQ: 18338476[16:13:52  20 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 20
 Hello! eedbfdc interesting eedbfdc site!
โดยคุณ :Pharmc72 - ICQ: 22234379[3:41:22  22 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 21
Very nice site! cheap cialis http://opxaiey.com/oyyraay/4.html
โดยคุณ :Pharmb805 - ICQ: 85482115[3:44:56  22 ก.พ. 2553]

ความคิดเห็นที่ 22
Very nice site!
โดยคุณ :Pharmd65 - ICQ: 53734229[3:47:10  22 ก.พ. 2553]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....