กระดานความรู้สึก


ขอเชิญชวนร่วมโครงการถวายหนังสือเรียนพระธรรมวินัย พระภิกษุ-สามเณร ปีที่ 14
หลางตาของข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าโครงการนี้เอง   เลยขอมาโพสต์เชิญชวนผูสนใจเจ้าค่ะ
โครงการถวายหนังสือเรียนพระธรรมวินัย  ภิกษุ-สามเณรปีที่ 14   ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศและวัดใกล้เคียงอีก 8 วัด
ณ วัดปากคลองปราณ  ต.ปากน้ำปราณ  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน  2549

วัดปากคลองปราณมีพระภิกษุ-สามเณร  จำพรรษาอยู่ประมาณ 100 รูป  ทางคณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรมการกุศลดังต่อไปนี้
1.  ถวายหนังสือ  นักธรรมตรี-โท-เอก เรียงความกระทู้ธรรมตรี  และหลักสูตรเปรียญประโยค 1-9
รายการหนังสือ
1.  หนังสือเรียนนักธรรมตรี  รวม 8 เล่ม ราคาชุดละ  235  บาท
2.  หนังสือเรียนนักธรรมโท  รวม 6 เล่ม  ราคาชุดละ 175  บาท
3.  หนังสือเรียนนักธรรมเอก  รวม 8 เล่ม ราคาชุดละ280  บาท
4.  หนังสือสวดมนต์(มนต์พิธี) ราคาเล่มละ       35  บาท
5.  อุปกรณ์การเรียน  สมุด  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  และอื่นๆ
6.  หนังสือหลักสูตรแบบเรียนประโยค 1-3  ราคาชุดละ 1,000  บาท
7.  หนังสือหลักสูตรแบบเรียนประโยค 4-6  ราคาชุดละ 915  บาท
8.  หนังสือหลักสูตรแบบเรียนประโยค 7-9  ราคาชุดละ 1,290บาท
รวมทุกชุดตามรายการที่ 1-5 ราคาชุดละ      650  บาท
รวมทุกชุดตามรายการที่ 6-8 ราคาชุดละ   3,205  บาท

2.  ถวายเทียนพรรษา 9 วัด  จัดพุ่มผ้าอาบถวายพระภิกษุสามเณรประมาณ 100 ชุด
3.  ผู้มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปในครั้งนี้   สำรองที่นั่งภายในวันที่ 4 มิถุนายน  2549  ค่ารถ 400 บาท(พร้อมอาหาร)  เป็นรถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง กำหนดเดินทาง  วันอาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน  2549  เวลา 05.00น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  (270 กม.)
จุดออกรถที่ 1  วัดลาดบัวขาว สำรองที่นั่งที่  พระดำรัส  อค.ควโร(พระอ.หมู) โทร  02-688-0635  ,01-559-5980
จุดออกรถที่ 2 มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย  หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร(บางลำพู) กทม.  สำรองที่นั่งที่  คุณกุณฑล  ไทยทวี(คุณเติม)  โทร  02-581-1085,  01-829-9722
4.  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานขอรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน  2549  เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  สามารถบริจาคได้ที่  
พระดำรัส  อค.ควโร(พระอ.หมู)  วัดลาดบัวขาว  ซ.เจริญกรุง 80  บางคอแหลม  กรุงเทพฯ  โทร  02-688-0635  ,01-559-5980
หรือโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนศรีอยุธยา  บัญชีเลขที่ 013-1-80790-0  ชื่อบัญชี  นส.ชุตินาถ  ทัศจันทร์  ทางคณะผู้จัดขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้  ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ทุกท่านเทอญ
บอกบุญมาให้ทราบทั่วกันเจ้าค่ะ
โดยคุณ : ตามตะวัน - [16:13:57  5 พ.ค. 2549]

ความคิดเห็นที่ 1
คำถวายหนังสือธรรมะ
ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฎิชานาตุ  มะยัง  ภัณเต  เอตานิ  ธัมมะปะริยายะปัณณาณิ  สะปะริวาราณิ  พุทธสาสะนิกานัง  ปาวะจะนัสสะ  อุคคะหะณัตถายะ  ธัมมะปะริยายะ  สังฆัสสะ  นิยยาเทมะ  สาธุ โน ภัณเต  อะยัง  พุทธะสาสะนิกานัง  ปาวะจะนัสสะ  อุคคะหะณัตถายะ  ธัมมะปะริยายะปัณณานัง  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญจวะ  มาตรปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ฑีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

คำแปล
         ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายหนังสืออธิบายธรรมะ  พร้อมกับบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์  เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ศึกาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ขออานิสสส์แห่งการถวายหนังสืออธิบายธรรมะ  เพื่อเป็นประโยน์แก่พุทธศาสนิกชน  ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนาน  เทอญ
โดยคุณ :ตามตะวัน - [16:15:00  5 พ.ค. 2549]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....