กระดานความรู้สึก


ร่วมอบรมหลักสูตร นิเวศวิทยาแนวลึก
หากว่าเราสามารถ “ เข้าใจถึงระบบนิเวศวิทยาของโลก ในฐานะที่เป็นองคาพยพใหญ่ของชีวิตทั้งมวล รวมถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม จนเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของเราได้ ” มันอาจทำให้เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับระบบธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ จนนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตนและเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ต่อธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น

เสมสิกขาลัยขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นิเวศวิทยาแนวลึก
ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยากร คุณณัฐฬส วังวิญญู
http://www.semsikkha.org <<~ ดูรายละเอียด
เสมสิกขาลัย  ๐๒ – ๓๑๔ ๗๓๘๕ – ๖ อีเมล์ sem@semsikkha.org เว็บไซต์ http://www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [16:51:17  1 มิ.ย. 2547]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....