กระดานความรู้สึก


ศาสนาพุทธแบบธิเบต
ไม่ว่าศาสนาพุทธจะมีกี่นิกายก็ตาม ทุกนิกายก็ล้วนมุ่งสู่จุดหมายปลายทางหนึ่งเดียว นั่นก็คือ ความหลุดพ้นจากห้วงมหาสมุทรแห่งทุกข์ มุ่งสู่นิพพาน และสิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละนิกาย ก็จะอยู่ที่วัตรปฎิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายหนึ่งเดียวกันนั้น ทุกนิกายยังคงยึดมั่นในหลักธรรมเสมอกัน เทิดทูนความดีงามและเรียนรู้ธรรมชาติแห่งจิต และชีิวิตเฉกเช่นกัน พุทธตันตระหรือวัชรยาน หรือนิกายแบบธิเบต เป็นพุทธศาสนาอีกสาขาหนึ่งในบรรดาสาขานิกายต่างๆ มีลักษณะเฉพาะและวิถีปฏิบัติเป็นของตนเอง ซึ่งสังคมไทยยังรับรู้เรียนรู้ได้ไม่มากนัก และยังมีความเข้าใจผิดต่อนิกายนี้อยู่มาก ...

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ร้านศึกษิตสยาม ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธ

ศาสนาพุทธแบบธิเบต

สนทนาโดย ดร.เทสริง พัลโม สามเณรีพุทธศาสนาในนิกายวัชรยาน ประธานสถาบันแม่ชีแห่งลาดัก ประเทศอินเดีย

ติดต่อสอบถาม : บริษัท สวนเงินมีมา โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๒ ๕๖๙๘ , ๖๒๒ - ๐๙๕๕
อีเมล์ suanco@ksc.th.com

www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [1:41:23  12 มิ.ย. 2547]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....