กระดานความรู้สึก


น่าจะมีใครรวบรวมมิวสิควีดีโอทั้งหมด ทำเป็นซีดี ขายหรือแจก
ถ้าใครมีแล้วส่งให้ผมนะ
ผมจะ write ใส่ CD แจกซะเลย
โดยคุณ : dog mulder - [14:47:16  29 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 1
คุกคุก
โดยคุณ :... - [14:50:18  29 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 2
โทษสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

การกระทำดังต่อไปนี้มีอัตราโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

1.) ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาต

2.)ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง หรือแพร่เสียงและหรือแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือทำการแพร่เสียงแพร่ภาพนั้นซ้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า

4.) การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน อย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ โดยมิได้รับอนุญาต

5.) การแพร่ภาพแพร่เสียง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดงของนักแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง

ถ้าการกระทำตามที่กล่าวมานั้น เป็นการกระทำเพื่อการค้า จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดที่ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ ทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งงานใดๆก็ตามที่ผู้ทำเช่นนั้นรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษปรับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท และหากการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้น ได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ผู้ใดที่กระทำความผิดและต้องโทษตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว เมื่อพ้นโทษมายังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้อีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

======================================


เอามาให้ดูเตือนสติเล่น   จะคิดจะทำอะไรคิดนิดนึง
โดยคุณ :ไก่น้อย - [15:54:46  29 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 3
ตายจริง ผมลืมเรื่องนี้สนิทเลย
คิดแต่อยากจะได้ เห็นใครๆ ก็บ่นถึงมิวสิคเก่าๆ กัน
แย่จังๆๆ ขอโทษด้วยครับ
โดยคุณ :dog mulder - [17:29:56  29 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณค่ะที่คิดได้
โดยคุณ :picmee - [0:09:50  30 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 5
ช่าย น่าจะมีใครทำ แต่ไม่ควรทำในที่แจ้ง
โดยคุณ :ดุ๊ก - [15:23:41  30 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 6
ช่าย น่าจะมีใครทำ แต่ไม่ควรทำในที่แจ้ง
โดยคุณ :ดุ๊ก - [15:23:41  30 ต.ค. 2546]

หุหุ
โดยคุณ :ไอ้คนที่โพสต์ว่าคุกคุก - [21:34:22  30 ต.ค. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....