กระดานความรู้สึก


This is the way to ask for a salary increase:
This is the way to ask for a salary increase:
One morning, a company manager discovered an unusual letter from one of his employee

Dear Bo$ $,
A$ all of u$ have read from the new$paper$, the economy ha$ come out of the rece$$ion. In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who
have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company.
I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.
Your$ $incerely,
$teven $oh
======================================================
The next day, the employe e received this reply :

Dear Steven,
I kNOw you have been working very hard. NOwadays,
NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.
NOw the newspaper are saying the world's leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go
into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.
I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean.
Yours truly,
NOrman NOn
Manager
โดยคุณ : Mr.Mint - [18:52:14  13 ต.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
แปลด้วยดิ ตกengอ่ะ
โดยคุณ :เม็ดนุ่น - [20:16:37  15 ต.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....