กระดานความรู้สึก


รอซื้อเทปบันทึกฯ ของเฉลียง..
เกิดมาช้าไปนิดเลยโตไม่ทันเฉลียง
แต่ก็ได้ฟัง ฟังแล้วก็ชอบ
ทีนี้อยากดูคอนเสิร์ต..ตั้งใจเลยแหละ
แต่...จองบัตรไม่ทัน
ตอนนี้เลยรอซื้อบันทึกการแสดงสด..
คงไม่พลาดอีกนะ.. :)
โดยคุณ : ต.เต่า - [22:04:39  6 ธ.ค. 2543]

ความคิดเห็นที่ 1
เ สื้ อ ค น ส นิ ท ชิ ด เ ฉ ลี ย ง

บุ ช . . . ไ ม่ มี โ อ ก า ส ใ ส่

ซั ด ดั ม . . . ไ ม่ ไ ด้ ค ร อ บ ค ร อ ง

มี แ ต่ พ ว ก เ ร า ที่ ส า ม า ร ถ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง

เ สื้ อ ค น ส นิ ท ชิ ด เ ฉ ลี ย ง
เสื้อยืดคอกลมสีขาว สกรีนลายสีดำด้านหน้า ผ้าcotton 100%
<อาจมีการแก้ไขลายนิดหน่อยนะจ๊ะ>
มี 4 ไซส์  ให้เลือก
ขนาด M รอบอก 40"
ขนาด L รอบอก 42"
ขนาด XL รอบอก 44"
ขนาด XXL รอบอก 46"
รายได้และเลือดเนื้อกกช.มอบให้การกุศลวิ ธี สั่ ง ซื้ อ

โอนเงิน 170 บาท (ราคาเสื้อ 150 บาท + ค่าส่ง 20 บาท)
ผ่านทางธนาคาร กสิกรไทย สาขา ย่อยสามแยกเกษตร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  730-2-21365-2
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์ (เพื่อชมรมคนสนิทชิดเฉลียง)
แล้วแจ้งยืนยันการโอนมาที่ chaliang_club@yahoo.comตัวอย่างการแจ้งโอน
โอนเงินให้แล้ว เมื่อวันที่.......................................
จำนวนเงิน........................................................
size......... จำนวน..... ตัว

ชื่อผู้สั่ง...........................................................
โทร.................................................................
ชื่อ/ที่อยู่ผู้รับ....................................................
โดยคุณ :... - [17:48:02  6 พ.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 2
แ ต่ เ ดี๋ ย ว ก่ อ น !


รายได้จากการสั่งซื้อเสื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางชมรมจะใช้ซื้ออุปกรณ์และอาหาร
เ พื่ อ นำ ไ ป บ ริ จ า ค ใ ห้ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ สั ต ว์(จะที่ไหนยังไม่แน่นอน)
ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2546 (Meetting#4 ดีๆนี่เอง
ใครแน่ใจว่าจะมาMeetting มาซื้อเสื้อที่งานก็ได้ 150 บาท แต่อาจไม่มีไซส์ให้
เพราะฉะนั้น โอนเงินมาจองไซส์ไว้ก่อน เป็นดีเพื่อให้สะดวกในการโอนบุญ เราจึงมีอีก 5 ธนาคารให้เลือกโอน  ^ ^''
(โอนเข้าบัญชีเหล่านี้ได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546


บัญชีที่ 2
ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3242 581616

บัญชีที่ 3
ธ.ออมสิน
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ปากเกร็ด
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 01-0206-20-058348-7

บัญชีที่ 4
ธ.เอเชีย
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 036-2-21766-3

บัญชีที่ 5
ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา ท่าเตียน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 136-0-53095-8

บัญชีที่ 6
ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี นาย ภูมินทร์ ยวดลาด
สาขา ลาดพร้าว 42
บัญชีออมทรัพย์ 141-7-53540-6

โอนเสร็จแล้ว อย่าลืมแจ้งยืนยันการโอนมาที่ chaliang_club@yahoo.com
ระบุด้วยว่าโอนเข้าบัญชีที่เท่าไหร่ ..เดี๋ยวงง
[/center]


พวกเราประมาณการกันไว้ว่า อย่างน้อยเราน่าจะได้บริจาคข้าวซัก 4 กระสอบ ( 24 ถัง )
นั่นหมายถึงการจำหน่ายเสื้อชมรมอย่างน้อย 40 ตัวลุ้นยอดบริจาคข้าวให้สัตว์พิการได้ที่นี่

ด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐ ลูกหมาไม่ต้องไปเกิดเป็นแอร์เทรน


โดยคุณ :พระโฆฯ - [18:00:24  6 พ.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 3

แ ต่ เ ดี๋ ย ว ก่ อ น !


รายได้จากการสั่งซื้อเสื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางชมรมจะใช้ซื้ออุปกรณ์และอาหาร
เ พื่ อ นำ ไ ป บ ริ จ า ค ใ ห้ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ สั ต ว์(จะที่ไหนยังไม่แน่นอน)
ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2546 (Meetting#4 ดีๆนี่เอง)


ใครแน่ใจว่าจะมาMeetting มาซื้อเสื้อที่งานได้ในราคา 150 บาท แต่อาจไม่มีไซส์ให้!!
เพราะฉะนั้น โอนเงินมาจองไซส์ไว้ก่อน เป็นดีเพื่อให้สะดวกในการโอนบุญ เราจึงมีอีก 5 ธนาคารให้เลือกโอน
(โอนเข้าบัญชีเหล่านี้ได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546)


บัญชีที่ 2
ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3242 581616

บัญชีที่ 3
ธ.ออมสิน
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ปากเกร็ด
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 01-0206-20-058348-7

บัญชีที่ 4
ธ.เอเชีย
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 036-2-21766-3

บัญชีที่ 5
ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา ท่าเตียน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 136-0-53095-8

บัญชีที่ 6
ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี นาย ภูมินทร์ ยวดลาด
สาขา ลาดพร้าว 42
บัญชีออมทรัพย์ 141-7-53540-6

โอนเสร็จแล้ว อย่าลืมแจ้งยืนยันการโอนมาที่ chaliang_club@yahoo.com
อย่าลืมระบุมาด้วยว่าโอนเข้าบัญชีที่เท่าไหร่ ..เดี๋ยวงงพวกเราประมาณการกันไว้ว่า อย่างน้อยเราน่าจะได้บริจาคข้าวซัก 4 กระสอบ ( 24 ถัง )
นั่นหมายถึงการจำหน่ายเสื้อชมรมอย่างน้อย 40 ตัวลุ้ น ย อ ด บ ริ จ า ค ข้ า ว ต่ อ ชี วิ ต สั ต ว์ ตั ว น้ อ ย น้ อ ย ไ ด้ ที่ นี่
< 1 รอยเท้า = ข้าว 1 ถัง >
......................................................ด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐ ลูกหมาไม่ต้องไปเกิดเป็นแอร์เทรน


โดยคุณ :พระโฆฯ - [18:21:49  6 พ.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 4
แ ต่ เ ดี๋ ย ว ก่ อ น !


ข้าวคนละนิด ต่อชีวิตตัวน้อยน้อย
รายได้จากการสั่งซื้อเสื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางชมรมจะใช้ซื้ออุปกรณ์และอาหาร
เ พื่ อ นำ ไ ป บ ริ จ า ค ใ ห้ ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์ สั ต ว์(จะเป็นที่ไหนยังไม่แน่นอน)
ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2546 (Meetting#4 ดีๆนี่เอง)


ใครแน่ใจว่าจะมาMeetting มาซื้อเสื้อที่งานได้ในราคา 150 บาท
แต่อาจไม่มีไซส์ให้!!
เพราะฉะนั้น โอนเงินมาจองไซส์ไว้ก่อน เป็นดี (ทำหน้างก)เพื่อให้สะดวกในการโอนบุญ เราจึงมีอีก 5 ธนาคารให้เลือกโอน
(โอนเข้าบัญชีเหล่านี้ได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2546)


บัญชีที่ 2
ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 3242 581616

บัญชีที่ 3
ธ.ออมสิน
ชื่อบัญชี น.ส. ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
สาขา ปากเกร็ด
บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 01-0206-20-058348-7

บัญชีที่ 4
ธ.เอเชีย
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 036-2-21766-3

บัญชีที่ 5
ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส. ปิยวรรณ ทัพกรุง
สาขา ท่าเตียน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 136-0-53095-8

บัญชีที่ 6
ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี นาย ภูมินทร์ ยวดลาด
สาขา ลาดพร้าว 42
บัญชีออมทรัพย์ 141-7-53540-6

โอนเสร็จแล้ว อย่าลืมแจ้งยืนยันการโอนมาที่ chaliang_club@yahoo.com
แล้วระบุมาด้วยว่าโอนเข้าบัญชีที่เท่าไหร่ ..เดี๋ยวงงพวกเราประมาณการกันไว้ว่า อย่างน้อยเราน่าจะได้บริจาคข้าวซัก 4 กระสอบ ( 24 ถัง )
นั่นหมายถึงการจำหน่ายเสื้อชมรมอย่างน้อย 40 ตัวลุ้ น ย อ ด บ ริ จ า ค ข้ า ว เ พื่ อ ต่ อ ชี วิ ต  น้ อ ย น้ อ ย ไ ด้ ที่ นี่
< 1 รอยเท้า = ข้าว 1 ถัง >
......................................................ด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐ ลูกหมาไม่ต้องไปเกิดเป็นแอร์เทรน


โดยคุณ :พระโฆฯ - [18:28:39  6 พ.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 5
ซ้อมเข้า ซ้อมเข้า
โดยคุณ :อดยฯ - [1:07:16  7 พ.ค. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....