กระดานความรู้สึก


การจัดการกับคน
> ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 มิถุนายน 2544
> Productivity Corner
> จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
> Human Touch อ.ธีระชัย เชมนะสิริ
>
> การจัดการกับคน
>
> วัฒนธรรมกิจการ
>
> ผมได้รับอีเมล์จากเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจเมื่อสามสิบ
> ปีที่แล้ว อ่านแล้วน่าสนใจครับ เขาบอกว่าให้เอาลิง 5
> ตัวไว้ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีกล้วยหอมใบเขื่องแขวนไว้ที่เพดานกลางห้อง
> วิธีเดียวที่จะไปถึงกล้วยหอม
> อันยั่วยวนใจนั้นได้ก็โดยการปีนบันไดที่ตั้งไว้กลางห้อง
> แต่เมื่อใดก็ตามที่ลิงตัวใดตัวหนึ่งเหยียบบันไดขั้นแรกก็จะมีท่อฉีดน้ำเย็น
> จัดไปทั่วห้องจนลิงทุกตัวหนาวสั่นแทบขาดใจ จนไม่มีลิงตัวใดอยากปีนบันไดอีก
> หรือแม้แต่คิดก็ยังไม่กล้า
>
> ปิดท่อฉีดน้ำและเอาลิงตัวที่ 6
> เข้าไปในห้องแทนลิงตัวหนึ่งที่หนาวสั่นจนทนไม่ไหว วินาทีแรกที่มันเห็น
> กล้วยหอมมันก็รีบถลาเข้าหาบันได
> แต่ก็ถูกสะกัดกั้นอย่างโหดร้ายบ้าเลือดจากลิงรุ่นพี่ทั้งสี่ตัวจนลิงน้องใหม่ไ
> ม่กล้าเข้าไปใกล้ บันไดอีกด้วยความงุนงงและประหลาดใจยิ่งนัก....เอาลิงตัวที่
> 7 เข้าไปแทนลิงเก่าอีกตัวหนึ่ง
> และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อลิงน้องใหม่ล่าสุดถลาเข้าหาบันไดก็จะถูกรุมกัด
> อย่างเอา เป็นเอาตายจากรุ่นพี่ทุกตัวรวมทั้งลิงตัวที่ 6
> ที่เพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่ด้วยแถมยังเกรี้ยวกราดมากกว่าตัวอื่น
> ทั้งที่ตัวมันเองก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมการปีนบันไดเป็นสิ่งต้องห้าม
> และทำไมลิงชุดเก่าจึงต้องกลัวบันไดกันขนาดนั้นแต่มันก็ยินดี
> ผสมโรงสหบาทาไปกับเขาด้วยและรุนแรงกว่าเสียด้วย
>
> เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นต่อไปอีกนานแสนนาน
> จนแม้ลิงเก่าชุดแรกจะครบเกษียณอายุและถูกทดแทนด้วย ลิงชุดใหม่ทั้งหมดแล้ว
> แต่ลิงรุ่นหลังก็พร้อมใจกันปกป้องบันไดกายสิทธิ์กันอย่างเหนียวแน่น
>
> นี่คือที่มาของนโยบายหรือวัฒนธรรมกิจการ (CORPORATE CULTURE)
> ที่พนักงานยึดถือปฏิบัติกันอย่าง เคร่งครัดและพร้อมที่จะปกป้องอย่างรุนแรง
> แม้จะไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือที่มาที่ไปของการประพฤติ (NORMS) และ
> การปฏิบัติ (STANDARD) ก็ตาม
> วัฒนธรรมกิจการเกิดจากคนและหน่วยงานภายในกิจการนั้น คนเราจะมีข้อสมมุติ
> (ASSUMPTION) ทัศนคติ (ATTITUDE) ค่านิยม (VALUE) และความคาดหวัง
> (EXPECTATION) ที่แตกต่างกัน
> เมื่อคนเข้าไปทำงานในหน่วยงานใดก็จะได้รับการปลูกฝังให้ยึดถือแนวประพฤติปฏิบั
> ติของหน่วยงาน เช่น นิสัย (HABIT) หลักปฏิบัติ (PRACTICES) และวิธีการทำงาน
> (STYLE) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายขาย
> ฝ่ายโรงงาน เป็นต้น
> ในที่สุดแล้วก็จะผสมผสานกันเป็นวัฒนธรรมกิจการที่มีฐานรากมาจากการปฏิบัติในอด
> ีต (PAST PRACTICES) ประเพณี (TRADITION)
> กฎระเบียบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น (RULE) และจารีต (RITUAL)
> ซึ่งฐานรากบางตัวนั้นก็ยาวนานจนคนรุ่นหลังไม่สามารถอธิบายที่มาได้
>
> ฝากให้คิดนะครับว่า
> วัฒนธรรมกิจการที่สั่งสมกันมายาวนานนั้นบางสิ่งบางอย่างยังใช้ได้หรือไม่
> อันไหนบ้างที่กีดขวางความ
> มีประสิทธิภาพของกิจการและสมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างรีบด่วนในยุคคิดให
> ม่ทำใหม่
มิฉะนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรกับลิงในห้องแคบครับ
โดยคุณ : Mr.Mint - [10:30:03  17 ก.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
น่าคิดนะค่ะ ^_^
โดยคุณ :mamarlade - [11:36:58  17 ก.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
ใน Office ยังมีลิงอีกหลายฝูง
โดยคุณ :โมเม - [12:29:54  17 ก.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
อืมม .. น่าคิดจริงๆ ด้วย
ว่าไปแล้ว รอบตัวเราก้อยังมีลิงอีกหลายฝูงเลยง่ะ ..
ทำไงถึงจะให้ลิงยอมปีนบันไดได้บ้างหนอ?
@^-^@
โดยคุณ :akejung - [14:50:40  17 ก.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....