กระดานความรู้สึก


ส.ค.ส.พระราชทาน
ส.ค.ส พระราชทาน ปีใหม่ ๒๕๕๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
ด้วยเกล้าฯ
โดยคุณ : แฟนเมืองชล - [0:21:23  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 1
ขออำนาจคุณพระศรีตัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศ  โปรดดลบันดาลให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
โดยคุณ :Lucifleur - [0:36:36  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 2
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
โดยคุณ :3 peace - [2:10:42  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอบคุณคุณแฟนเมืองชล ที่นำมาฝากกัน
อยากทราบว่ากรอบของ สคส. คือรูปอะไรคะ
คล้ายๆ เด็กหญิงกำลังยิ้ม?
พระองค์ท่านมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่า?
ใครทราบช่วยตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ :เพื่อนเด็กน้อยสารภี - [2:31:53  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 4
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ.2551 แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่ง ส.ค.ส.พระราชทานในปีนี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดียที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัขซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ
     
      ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2551 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาวประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาดและเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดีย ที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัข ซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ คือ กันนิ เพศเมียนั่งบนพระเพลา ราชปาลยัม เพศเมียยืนด้านขวา จิปปิปะไร เพศผู้ นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวา และคอมไบเพศเมีย ยืนด้านซ้าย
     
      ด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดง 2007 12 21 และเวลา 16:52 โดยมุมบนซ้ายมีตราสัญลักษณ์ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ใต้ลงมามีข้อความ ส.ค.ส. 2551 ส่วนมุมบนด้านขวามีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
     
      กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 2 แถว รวม 373 หน้าที่หน้ามีแต่รอยยิ้ม ในกรอบด้านล่าง มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 23 20 10 ธ.ค. 50 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing , D.Bramaputra , Publisher
     
      ทั้งนี้ ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2551 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลา
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [7:48:18  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 5
เป็นสิริมงคลแก่คนไทยทั้งประเทศมากค่ะ
ขอให้พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอจงทรงพระเจริญ
โดยคุณ :siriluk - [10:25:44  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 6
 เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ได้แพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรีที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80 ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า

สถานการณ์ของบ้านเมืองเราแต่ปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว เป็นอย่างไร ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเรา ได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง

จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปรกติสุข ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคน แต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝ่าย จักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”  
โดยคุณ :แฟนเมืองชล - [11:06:02  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 7
ดีใจครับ ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของพ่อหลวงของเรา
โดยคุณ :นายเลิศ - [13:55:10  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณนะคะแฟนเมืองชล หาข้อมูลได้ดีจัง
โดยคุณ :หมีสมองฯ - [22:19:12  1 ม.ค. 2551]

ความคิดเห็นที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

..ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ :คนตาบอดกับต้นชบา - [22:14:59  4 ม.ค. 2551]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....