กระดานความรู้สึก


เทศกาลดนตรีร่วมสมัย เอามา post อีกรอบใกล้วันแล้ว


เทศกาลดนตรีร่วมสมัย
ชมรมคีตกวีไทย

ในการกำกับของ
มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ
ในพระอุปถัมก์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมกับ
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

เชิญชมการแสดงดนตรีล้ำยุค ใน

เทศกาลดนตรีร่วมสมัย

เวลา 6 - 23 พฤศจิกายน 2546
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนย์วัฒนธรรม(หอเล็ก)
รายการแสดง การแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัยย้อนอดีต 25 ปี
การแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัยแนวตะวันออก
การแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัยประกอบนาฏลีลาร่วมสมัย
การแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัยแนวอิเลคทรอนิค
การแสดงศิลปะดนตรีร่วมสมัยแนวซิมโฟนี
คีตกวี นพ โสตถิพันธุ์
ดนู ฮันตระกูล
สมเถา สุจริตกุล
ณัฐ ยนตรรักษ์
ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร
สินนภา สารสาส
ไกวัล กุลวัฒโนทัย
อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
ฯลฯ
เชิญผู้สนใจร่วมเสวนากับคีตกวีในหัวข้อ - 50 ปี ศิลปะดนตรีร่วมสมัย
หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

source: www.dnunet.com/SongSmith/festival.html
โดยคุณ : ไม่เคยคิดถาม - [11:49:31  30 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 1
http://www.dnunet.com/SongSmith/festival.html
โดยคุณ :ลองทำลิงค์ - [11:53:09  30 ต.ค. 2546]

ความคิดเห็นที่ 2
อ่อน
โดยคุณ :คนเก่ง55555+ - [17:03:29  4 ก.พ. 2551]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....