กระดานความรู้สึก


“ดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ”
“ดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ”
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๗
วิทยากร เมธี จันทรา ปรีดา เรืองวิชาธร

ดนตรีอันประณีตหากประยุกต์ใช้ให้เป็นแล้ว ย่อมเป็นพื้นฐานให้เรารู้จักผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ความเครียดกังวล ช่วยหนุนเสริมให้เรามีจิตใจที่มั่นคงแฝงด้วยความอ่อนโยน อีกทั้งยังช่วยให้เราตระหนักรู้ภายในเพื่อคลี่คลายเมล็ดพันธุ์ด้านร้ายให้พลิกฟื้นเป็นดีได้ ทั้งนี้โดยริเริ่มฝึกฝนสัมผัสการรับรู้ดนตรีด้วยหัวใจดวงใหม่…
http://www.semsikkha.org <<~ ดูรายละเอียด
เสมสิกขาลัย  ๐๒ – ๓๑๔ ๗๓๘๕ – ๖ อีเมล์ sem@semsikkha.org เว็บไซต์ http://www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [16:58:20  1 มิ.ย. 2547]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....