กระดานความรู้สึก


นิทรรศการเทิดพระบรมราชชนก
นิทรรศการเทิดพระบรมราชชนก
12-25 กันยายน 2546 ที่แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เชิญร่วมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "สมเด็จพระบรมราชชนกกับงานศิลปะ " งานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชจริยาวัตร พระอัจฉริยาภาพและราชกรณียกิจต่างๆ และเพื่อเป็นการำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น ด้วยการตรวจความดันโลหิต การตรวจระดับไขมันในเลือด และการตรวจความหนาแน่ยของกระดูกเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ ๑๓-๑๔ และ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๔๖ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา
โดยคุณ : ไม่เคยคิดถาม - [19:38:31  11 ก.ย. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....