กระดานความรู้สึก


โครงการประกวดหนังสั้น "หนังม่านรูด" สำหรับนิสิต นักศึกษา
THE LITTLE SEXxx FILM PROJECT เชิญชวนคนชอบทำหนัง มาค้น มาคิด สะกิดสังคมให้เข้าใจเรื่องเพศ ผ่านหนังสั้น ที่คุณมีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ กับ โครงการประกวดหนังสั้น "หนังม่านรูด"

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ รณรงค์สร้างความเข้าใจ ในประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์ โดยการสร้างรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารเพื่อให้ผู้คนในสังคมได้เข้าใจ และ สามารถคิดได้ว่า การดำเนินชีวิตของตนเองนั้น มีความเกี่ยวข้อง หรือ ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อHIV อย่างไร และ ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อช่วยให้ผู้คน สามารถสร้างทางเลือกในการป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อHIV เราค้นพบว่า รากใหญ่ของปัญหา มีที่มาจากทัศนะ ความคิด ความเชื่อในเรื่องเพศ ซึ่งเราเห็นว่า ต้องมีการสื่อสารเรื่องนี้กันให้มากขึ้น

โครงการประกวดหนังสั้น "หนังม่านรูด" เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้คนในสังคมได้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องเอดส์ และความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อHIV จากวิถีชีวิตทางเพศ โดยกำหนด Theme ในการทำหนัง ซึ่งระบุไว้ในโครงการคือ "Desire and Safety" (ปรารถนาและปลอดภัย) จะมี ประเด็น/แนวเนื้อหาที่เราอยากเห็นหรืออยากสื่อสาร ใน ๔ ประเด็น คือ
-  กรอบเรื่องเพศ ชี้ให้เห็นถึงกรอบเรื่องเพศที่ครอบงำสังคม และควบคุมผู้คน ด้วยการกำหนดคุณค่าดีเลว ปกติ หรือผิดปกติผ่านทัศนคติ และวิถีที่คนปฏิบัติหรือแสดงออกในเรื่องเพศ
-  การสื่อสารเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมา อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่รอบด้าน  
- Sex = รื่นรมย์ การมองเห็นและเข้าใจเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องของความรื่นรมย์ของมนุษยชาติ มากกว่าจะเป็นเรื่องลึกลับ ต้องห้าม หรือนำมาซึ่งผลกกระทบเชิงลบเท่านั้น
- Choices เคารพในทางเลือก/เพศวิถีที่หลากหลายของคนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยเพศสถานะ รสนิยมทางเพศ วัย ชนชั้น หรือในระดับเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่เกินปริญญาตรีทุกสถาบัน สมัครได้ทั้งคนเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จะได้รับทุนผลิตหนังสั้น เรื่องละ 20,000 บาท

กรรมการตัดสิน
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, ไศลทิพย์ จารุภูมิ, จิระ มะลิกุล, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ธนชัย อุชชิน, เฮนรี่ จ๋อง, สิริยากร พุกกะเวส

รางวัล
รางวัลดีเด่น 1 รางวัล 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลมหาชน 1 รางวัล 5,000 บาท

การสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ผ่าน http://www.aidsaccess.com แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282 โครงการเซ็นเตอร์เพลส ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3)
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  

2. ขอใบสมัครตามสถานศึกษาของท่านหรือมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร.0-2372-3113-4

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.aidsaccess.com/pr_sp.htm
โดยคุณ : ทีมงานแอคเซส - [13:39:33  13 ก.ย. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....