กระดานความรู้สึก


วันที่ระลึกวันทรงดนตรี : FREE CONCERT
วันที่ระลึกวันทรงดนตรี
๒๐ กันยายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๗:๐๐ - ๑๙:๐๐ นาฬิกา ที่หอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ ในวัยที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี กิจกรรมในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประกอบด้วย การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาฯ (ซี.ยู. แบนด์) การขับร้องเพลงอันไพเราะทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ซึ่งได้เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรี น่วมด้วยอดีตนักดนตรีวงซี.ยู.แบนด์ จะร่วมบรรเลงดนตรีกับนิสิตปัจจุบันด้วย สนใจเข้าร่วมชมโดยไม้เสียค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่ สำนักงานสารนิเทศ จุฬา ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕
โดยคุณ : ไม่เคยคิดถาม - [19:37:44  11 ก.ย. 2546]

ความคิดเห็นที่ 1
อยากดูๆ
โดยคุณ :prang - [22:36:03  11 ก.ย. 2546]

ความคิดเห็นที่ 2
น่าดูทีเดียว
โดยคุณ :ป.ล. - [16:16:17  14 ก.ย. 2546]

ความคิดเห็นที่ 3
www.chula.ac.th/news/งานวันทรงดนตรี.htm
โดยคุณ :^_^ - [11:16:10  16 ก.ย. 2546]

ความคิดเห็นที่ 4
www.chula.ac.th/news/งานวันทรงดนตรี.htm
โดยคุณ :picmee - [7:32:37  17 ก.ย. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....