กระดานความรู้สึก


ขอทราบอาการดˆวน...!!
กำลังจะ Post อยูˆเชียวเลยยกเลิกไปกˆอน
ตัวหนังสือเราเป“นไงมั่งแล‰วคะ
ที่ไปตอบกระทู‰ตˆาง ๆ มันแยˆหมดเลยหรือ???
โดยคุณ : หมีสมองฯ - [0:05:40  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
พี่หมีหนูตอบ"อซีคิวพี่ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ยอมไปเลยล่ะหรูเลยตอบพี่ไม่ได้สักคำเลยแม่จ๋าอย่าโกรธหนูนะมันไม่ไปอ่ะ
โดยคุณ :น้อง ก.ไก่ - ICQ: 115407380 [0:33:50  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
ได‰รับตอน 12.40 วˆา
"ทำไมตอบพี่ไมˆได‰สักที"
ตายลˆะวา เครื่องเรา
อˆานตัวหนังสือออกไหม อยากรู‰
เมื่อกี้ 12.47 ข‰อความเดิมจ‰ะ
ไมˆโกรธจ‰ะ ไมˆโกรธ...
โดยคุณ :หมีสมองฯ - [0:38:30  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
พี่คงทำบุญมาน‰อย
แล‰วคุยกันใหมˆนะคะ
แง ...ๆๆๆ
โดยคุณ :พี่หมีฯลฯ - [0:53:45  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
วรรณยุกต์พี่ กลายเป็นตัวสี่เหลี่ยม อีกแล้วอ่ะค่ะ
โดยคุณ :แมวน้ำ - [10:53:24  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 5
อาการเหมือนใช้เครื่องแมคฯ นะคะ
โดยคุณ :PNC - [20:39:36  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 6
เราใช‰ Mac คˆะ
ตอนนี้ยังเป“นอีกไหมเนี่ย...
รบกวนหนˆอยนะคะ
อยากรู‰วˆามันเป“นตอนไหนบ‰าง??
เพราะมันเคยอาการดีแล‰วรอบนึง ดีใจเก‰อเลย...
โดยคุณ :หมีสมองฯ ร‰องทุกขŒ - [20:44:38  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 7
ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ ตัววรรณยุกต์พวกไม้เอก ไม้โท มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมน่ะครับ
โดยคุณ :ต้นไม้ - [21:15:52  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 8
ลองหาทางแก‰แล‰ว...
คราวนี้เป“นฉันใด
ชˆวยบอกด‰วย อยˆาทิ้งกันนะ

มันเสียตั้งแตˆเมื่อไหรˆ ชˆวยบอกที
เราจะเห็นคนอื่นอยˆางปกตินˆะ เลยไมˆรู‰อาการ

โดยคุณ :หมีฯลฯ - [22:10:24  29 พ.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 9
มาช่วยดูอาการค่ะ...
อาการยังไม่ดีขึ้นเลย
พยายามเข้านะคะ
^o^
โดยคุณ :เป็ดขาว - [8:06:29  30 พ.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....