กระดานความรู้สึก


แปะมาให้อ่านกันค่ะ : Dear Boss
>>>>One morning, a company manager discovered an unusual letter from one of his employee
>>>>======================================================
>>>>Dear Bo$$,
>>>>
>>>>
>>>>A$ all of u$ have read from the new$paper$, the $ingapore economy ha$ come out of the rece$$ion. In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding of the need$ of u$ worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company.
>>>>I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.
>>>>
>>>>Your$ $incerely,
>>>>$teven $oh
>>>>======================================================
>>>>The next day, the employee received this letter of reply :
>>>>
>>>>
>>>>Dear Steven,
>>>>
>>>>I kNOw you have been working very hard. NOwadays, NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.
>>>>NOw the newspaper are saying the world's leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession. After the NOvember presidential elections things may turn bad.
>>>>I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean.
>>>>
>>>>Yours truly,
>>>>NOrman Tan
>>>>Manager
โดยคุณ : tangkwa - [13:37:15  21 เม.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
โอ๊ะ โอ
โดยคุณ :น้องก.ไก่ - ICQ: 115407380 [14:12:38  21 เม.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
: )
โดยคุณ :พุดซา - [15:41:11  21 เม.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
Do you like popmusic?
โดยคุณ :leowut - [20:57:28  21 เม.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
โอ๊ะ โอ
โดยคุณ :s - [1:36:22  22 เม.ย. 2544]

ความคิดเห็นที่ 5
I don't like pop music
โดยคุณ :monitor - [20:30:07  22 เม.ย. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....