กระดานความรู้สึก


ละคร นิทราชาคริต:อักษร จุฬาฯ
ละคร นิทราชาคริต ดัดแปลงจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทและกำกับการแสดงโดย อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร์ รอบปฐมทัศน์ วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 19.00 น. (เสด็จพระราชดำเนิน) รอบบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิตนักศึกษา วันที่ 14 และ 16-18 มิถุนายน 2546 เวลา 14.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีรับบริจาคเพื่อก่อตั้งกองทุนฉลอง 150 ปี พระบรมราชสมภพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2218 4687 โทรสาร 0 2218 4685


ละคร นิทราชาคริต ดัดแปลงจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทและกำกับการแสดงโดย อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร์ รอบปฐมทัศน์ วันที่ 13 มิถุนายน 2546 เวลา 19.00 น. (เสด็จพระราชดำเนิน) รอบบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิตนักศึกษา วันที่ 14 และ 16-18 มิถุนายน 2546 เวลา 14.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีรับบริจาคเพื่อก่อตั้งกองทุนฉลอง 150 ปี พระบรมราชสมภพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2218 4687 โทรสาร 0 2218 4685
โดยคุณ : ไม่เคยคิดถาม - [11:14:28  29 พ.ค. 2546]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....