กระดานความรู้สึก


ทายนิสัยจากอักษรหน้าชื่อตัวแรก
เอามาให้อ่านกันเล่นๆอีก
ทายนิสัยจากอักษรหน้าชื่อตัวแรก

1. อักษรหน้าชื่อคือตัว A, J, และ S
สำหรับคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อขึ้นต้นด้วยเอ,เจและเอส
ในหัวข้อนี้สามารถทายอุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นได้ว่า
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ นิยมความแปลกใหม่อยู่เสมอ
ชอบการทำงานที่ได้แสดงออกถึงความโดดเด่นของตนเอง
และรักการท่องเที่ยวเดินทาง เพื่อแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ
ให้กับชีวิต นอกจากนี้ยังบอกถึงความเป็นคนรักความอิสระเสรี
ชอบใช้ชีวิตที่ไม่มีการผูกมัดให้อยู่ในกรอบจนเกินไป และถ้ามี
คู่รักก้อจะไม่ให้คำสัญญาใดๆที่บอก ถึงความยืนยงของชีวิตคู่

2. อักษรหน้าชื่อคือตัว B, K, และT
ส่วนคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อขึ้นต้นด้วยตัวบี, เค และที
บอกถึงนิสัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทั้งยังเป็นคนที่กระฉับกระเฉงร่าเริงมาก และรู้สึกไวต่อสิ่งรอบตัว
จึงไม่ใช่คนที่จะให้อยู่กับเรื่องเรื่องหนึ่งได้นาน เพราะมีคุณสมบัติ
ของคนที่อยากรู้อยากเห็นมาก ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาให้ตัวเอง
ศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาง่ายๆ
และยังชอบการโต้แย้งแสดงความคิดเห็น

3. อักษรหน้าชื่อคือตัว C, L, และ U
ส่วนชื่อของใครที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัวซี,แอลและยูนั้น
บอกถึงนิสัยของการเป็รนคนมองโลกในแง่ดีอ่อนโยนรวมทั้งเป็น
มิตรกับคนได้ง่าย เข้ากับคนได้ทุกกลุ่มทั้งยังมีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงานอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ก้อจะมีลักษณะของ
คนที่ขี้อาย ไม่ชอบแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองและค่อน
ข้างจะมีโลกส่วนตัวที่คนอื่นเอื้อมเข้าไปไม่ถึงอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
เป็นคนที่มีจินตนาการ มักมีงานอดิเรกที่เกี่ยวกับศิลปะ

4. อักษรหน้าชื่อคือตัว D, M, และ V
ผู้ที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัว ดี เอ็มและวี นั้น
มักเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ขยันขันแข็ง ชอบความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยสวยงามและมีแบบแผนไปเสียทุก เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของตน ทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง
ในระดับสูงมาก ในขณะเดียวกันก้อเป็นคนที่ใจแข็ง มีความหนัก
แน่นอดทน ไม่ชอบชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยๆ
แต่ชอบก่ก้าวไปอย่างช้าๆ แต่ว่ามั่นคงมากกว่า นอกจากนี้
ยังเป็นคนที่มีความคิดในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

5. อักษรหน้าชื่อคือตัว E, N, และ W
สำหรับผู้ที่มีอักษรนำหน้าชื่อด้วยตัวอี เอ็นและดับบลิว
อุปนิสัยมักเป็นคนที่มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นในเรื่อง
ของคนอื่นมาก แต่สำหรับเรื่องราวส่วนตัวของตน มักจะปิด
บังซ่อนเร้นและไม่ชอบให้ใครเข้ามาก้าวก่าย บางครั้งจึงเหมือน
คนขี้ระแวงไม่ค่อยเชื่อใจหรือไว้วางใจใครง่ายๆจนกว่าจะได้ผ่าน
ประสบการณ์ที่นำความเชื่อมั่นต่อคนนั้นๆด้วยตัวเองเสียก่อน
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบการทดสอบและทดลองในทุกๆเรื่อง
ที่ตนสนใจ

6. อักษรหน้าชื่อคือตัว F, O, และ X
สำหรับคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัวเอฟ โอและเอ็กซ์นั้น
บอกถึงอุปนิสัยของการเป็นคนที่อ่อนโยน อบอุ่น มีน้ำใจ
ไมตรีกับทุกคน และเป็นคนชอบชีวิตมั่นคงมาก ทั้งยังเป็นผู้
ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัวของตนเองสูง ชอบให้คนใกล้
ชิดมีความรักใครกลมเกลียวกันและเป็นคนที่มีความสุภาพต่อ
ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน จึงรังเกียจการแสดงออกในทางที่หยาบ
คายทุกรูปแบบ แต่จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร
และชอบกปกป้องตัวเอง เสมอ

7. อักษรหน้าชื่อคือตัว G, P, และ Y
ส่วนคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัวจี พีและวายนั้น
บอกถึงนิสัยที่รักความประณีตและสมบูรณ์แบบในทุกเรื่อง
มักแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง และให้ความสำคัญต่อ
เรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองมาก ทั้งยังเป็นคนที่ไม่
ยอมใครง่ายๆ แต่ค่อนข้างจะหยิ่งและถือดีในตัวเองมากทีเดียว
แต่ในขณะเดียวกันก้อเป็นคนที่ใจคอกว้างขวาง สามารถยอมเสีย
สละได้ทุกอย่าง เพื่อให้ได้เป็นที่รักและชื่นชมของคนรอบข้าง
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ รสนิยมดี ชอบความหรูหรา

8. อักษรหน้าชื่อคือตัว H , Q, และ Z
สำหรับคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัวเอช คิวและแซดนั้น
บอกถึงอุปนิสัยที่เป็นคนมีความอดทนสูงกับทุกๆเรื่องในชีวิต
ตนเอง ทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจโลกและชีวิตได้ดีจึงเป็นนักแก้
ปัญหาที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของตัวเองและคนอื่น และ
เป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีกับทุกๆเรื่องโดยมีการพิจารณาที่รอบคอบ
แต่ในขณะเดียวกันก้อจะเป็นคนช่างวิตกไปเสียกับทุกเรื่องและไม่เคย
เชื่อมั่นในคนอื่น ขอบการพึ่งพาตนเอง และแสวงหาชีวิตที่ประสบ
ความสำเร็จ ร่ำรวย

9.อักษรหน้าชื่อคือตัว I และR
สำหรับคนที่มีอักษรนำหน้าชื่อคือตัวไอและตัวอาร์นั้น
บ่งบอกถึงอุปนิสัยของการเป็นนักคิด นักอุดมคติและชอบแสวง
หาเหตุผลในทุกๆเรื่อง ทั้งยังมีความสามารถในการอ่านจิตใจของ
คนได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกันก้อเป็นคนใจกว้าง มีความคิด
ความอ่านที่ล้ำหน้าและมีน้ำใจไมตรีกับทุกๆคน จะไม่ใช่คนที่ทำอะไร
เพื่อตนเองเท่านั้น แต่จะทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้
ความสำคัญกับเรื่องที่ถูกต้องดีงาม เป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจ

โดยคุณ : ปลายฟ้า - [17:23:05  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 1
ไม่เห็นมี สระเอ เลย เอาเป็นตัว c แทนพอได้เนอะ ^_^
โดยคุณ :เฌอ - [17:30:48  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 2
ท่านแม่หมอ .. ท่านแม่นมาก ..
โดยคุณ :pavee - [17:35:04  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 3
สงสัยจัง ไอ้วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่ำเรียนมาเนี่ย มันสอนเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอ
ค้านกันพิกลนา วิทยาศาสตร์ กับ ไสยศาสตร์ เนี่ย
โดยคุณ :มะลิอ้วนอวดพระจันทร์ - [17:40:50  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 4
แม่หมอครับ
คิดค่ายกครูเท่าไหร่ครับ
โดยคุณ :เชาเชา - [17:52:55  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 5
คนเรามันมีความสามารถพิเศษหลายด้านค่ะ ส่วนเรื่องการทำนายนี้
ใครใคร่เชื่อ เชื่อ
ใครใคร่ไม่เชื่อ ก็ไม่ต้องเชื่อ ค่ะ
ไม่ได้บังคับค่ะ
โดยคุณ :ปลายฟ้า พิโรธ - [17:55:40  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 6
ขอ boycott พี่มะลิค่ะ สาเหตุที่ทำให้ปลายฟ้าโกรธ.........เขาเอามาให้อ่านก็อ่านๆไปเถอะน่า

ส่วนที่คณะเขาสอนวิทยาศาสตร์ค่ะ แต่เรียนวิทย์ฯแล้วสนใจเรื่องไสยศาสตร์นี่มันผิดกฏหมายหรือคะ พี่มะลิ
โดยคุณ :วันยี่เป็ง - [18:18:50  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 7
ตรงเผงๆ...น่าเชื่อๆ
โดยคุณ :ชูชกหน้าตี๋ - [19:01:24  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 8
ว่าแต่....เราจะเอาชื่อเล่น ชื่อจริง ดีหว่า......อิ อิ
โดยคุณ :.........T o T .......... - [20:18:10  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 9
ตกลงแกจะเปลี่ยนอาชีพแล้วใช่มั๊ยเนี่ยเจ้าปลาย ^^
โดยคุณ :ไก่น้อยนักพยากรณ์ - [20:28:22  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 10
อืม อืม อืมม
โดยคุณ :picmee - [21:30:00  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 11
ตรงไม่มาก คดไปนิดนึง ต้องเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าน๊า
โดยคุณ :อิ่มเอมเปรมใจ - [21:32:55  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 12
อื่ม.....ตรงจัง
ก็เหมือนกับทุกๆครั้งเลย
โดยคุณ :JuLaJuP :P - [21:35:38  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 13
แม่นค่ะ : )
โดยคุณ :พุดซา - [21:52:30  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 14
แม่นจ้า แม่นมาก
เอานามสกุลด้วยได้ป่าว
โดยคุณ :minky - [22:13:47  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 15
ปลายฟ้าครับ ใช้สำหรับชื่อเล่นหรือชื่อจริงครับ
โดยคุณ :ป.ล. - [22:25:11  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 16
ไอ๊หยา แม่หมอปลายฟ้าพิโรธแล้ว
เราจะรอดมั้ยเนี่ย อย่าเสกอะไรมาเข้าท้องเรานะ ตอนนี้ท้องเราก็ใหญ่โตอยู่แล้ว
เรากลัวแล้วจ้า อ๊ากสสสสส์
โดยคุณ :มะลิอ้วนอวดพระจันทร์ - [22:30:15  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 17
ไม่ว่าจะชื่อจริงที่ขึ้นต้นด้วยตัว J หรือชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ก็ตรงกับข้อ1เป๊ะเลย... แม่นจนน่ากลัวเลยแฮะ
โดยคุณ :ผักบ้าลอยฟุ้ง - [23:31:59  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 18
เหอะๆๆๆ จะใช้กับชื่ออจริงจะขลังกว่าค่ะ


เสกอะไรเข้าท้องพี่มะลิดีน้าาาาา
โดยคุณ :ปลายฟ้า - [23:41:24  19 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 19
แม่นอย่างกะตาเห็น แน่!
จริง จริงนะ
โดยคุณ :ช้างหมวย - ICQ: 108706363 [0:32:42  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 20
ือืม แม่นค่ะ แต่แปลกจังนะคะ ชื่อพ่อแม่ตั้งให้ไม่น่าจะทำนายตัวเราได้ แต่ก็ตรง อืม.....
โดยคุณ :s - [1:05:05  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 21
มายืนยันเอาใจช่วยปลายฟ้าอีกคนอ่ะค่ะ ตรงค่ะตรงเผงเลย
นั่นสิ เสกอะไรเข้าท้องพี่มะลิดี อิอิ
โดยคุณ :เนฌา - [7:48:17  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 22
เสก picmee เข้าท้องพี่มะลิอ้วนสิ ^^
โดยคุณ :ไก่น้อยเสกคาถา - [8:09:38  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 23
ตอนแรกมั่นใจกะชื่อเล่นมาก ไปๆมาๆเริ่มงงๆ
ตกลง ชื่อเล่น-ชื่อจริงคะ แต่กลับไปอ่านอีกทีชื่อเล่นตรงกว่าชื่อจริงนะ เอาเป็นชื่อเล่นละกัน
:)
โดยคุณ :jajabink - [9:11:04  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 24
เฮ้ย ไอ้ไก่น้อยในห้องดับจิต
เล่นเสก Picmee เข้าท้องพี่เลยเรอะ
ประเดี๋ยวเถอะ จะเสกวันยี่เป็งถือปืนไปยืนข้างๆซะหรอก เหอ เหอ เหอ
โดยคุณ :มะลิอ้วนอวดพระจันทร์ - [9:30:25  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 25
แม่นแฮะๆ
โดยคุณ :Gniy - [10:46:26  20 มี.ค. 2544]

ความคิดเห็นที่ 26
แม่นจัง ช่วยยืนยันความแม่น (เพราะทายของเราดี)
โดยคุณ :๊UM - [21:02:33  21 มี.ค. 2544]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....